HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
H.C.L. nr. 87 din 21.10.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
21/10/2021 | 90.87 KB | pdf
H.C.L. nr. 86 din 21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ROSIORI”
21/10/2021 | 88.91 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 86 din 21.10.2021 - cerere finantare strazi
21/10/2021 | 157.15 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 86 din 21.10.2021 - deviz general strazi
21/10/2021 | 241.52 KB | pdf
H.C.L. nr. 85 din 21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori”
21/10/2021 | 90.22 KB | pdf
Anexele 1 si 2 la HCL nr. 85 din 21.10.2021
21/10/2021 | 424.46 KB | pdf
H.C.L. nr. 84 din 21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară din sat Roșiori, nr. 217, comuna Roșiori, judeţul Bihor”
21/10/2021 | 93.08 KB | pdf
Doc. anexa la HCL nr. 84 din 21.10.2021 - extras CF
21/10/2021 | 288.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 83 din 21.10.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii prețului de concesionare, respectiv, stabilirii prețului de pornire a vânzării terenului din intravilanul comunei, proprietatea comunei Roşiori, înscris în C.F. nr.52975 Roşiori, concesionat ca teren aferent construcției ocupat de imobile din proprietatea unei persoane fizice din comuna
21/10/2021 | 90.13 KB | pdf
H.C.L. nr. 82 din 21.10.2021 privind rectificarea Hotărârii nr.69/17.08.2021 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
21/10/2021 | 107.26 KB | pdf
H.C.L. nr. 81 din 21.10.2021 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 68 din 27. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și rectificarea bugetului local pe anul 2021
21/10/2021 | 89.21 KB | pdf
H.C.L. nr. 80 din 21.10.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
21/10/2021 | 73.78 KB | pdf
H.C.L. nr. 79 din 21.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
21/10/2021 | 79.79 KB | pdf
H.C.L. nr. 78 din 21.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
21/10/2021 | 73.72 KB | pdf
H.C.L. nr. 87 din 21.10.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
21/10/2021 | 128 KB | doc
H.C.L. nr. 77 din 23.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
23/09/2021 | 76.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 76 din 23.09.2021 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
23/09/2021 | 74.48 KB | pdf
Anexe la HCL nr.76
23/09/2021 | 1.57 MB | pdf
H.C.L. nr. 75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
23/09/2021 | 66.73 KB | pdf
Anexe la HCL nr.75
23/09/2021 | 338.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 74 din 23.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de functionare și a tarifului de operare a Punctului de colectare separată a deșeurilor situata în comuna Roșiori nr.101/A
23/09/2021 | 61.85 KB | pdf
Anexe la HCL nr.74
23/09/2021 | 252.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 73 din 23.09.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2021-2022
23/09/2021 | 97.32 KB | pdf
H.C.L. nr. 72 din 23.09.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
23/09/2021 | 59.95 KB | pdf
H.C.L. nr. 71 din 23.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
23/09/2021 | 62.46 KB | pdf
H.C.L. nr. 70 din 23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
23/09/2021 | 59.88 KB | pdf
H.C.L. nr. 69 din 17.08.2021 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
17/08/2021 | 87.43 KB | pdf
H.C.L. nr. 68 din 17.08.2021 privind aprobarea dotării Punctului Ocazional de Trecere a Frontierei Roșiori-Pocsaj cu tonetă de control corespunzător normelor de sănătate și securitate în muncă în vigoare
17/08/2021 | 73.12 KB | pdf
H.C.L. nr. 67 din 17.08.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Roșiori
17/08/2021 | 70.07 KB | pdf
H.C.L. nr. 66 din 17.08.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
17/08/2021 | 74.98 KB | pdf
H.C.L. nr. 65 din 17.08.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
17/08/2021 | 59.91 KB | pdf
H.C.L. nr. 64 din 17.08.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
17/08/2021 | 61.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 63 din 17.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
17/08/2021 | 59.86 KB | pdf
H.C.L. nr. 62 din 19.07.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
19/07/2021 | 73.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 61 din 19.07.2021 privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori
19/07/2021 | 65.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 60 din 19.07.2021 privind aderarea Comunei Roșiori la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
19/07/2021 | 68.5 KB | doc
H.C.L. nr. 59 din 19.07.2021 privind aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2022 a Scrisorii de garanție nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate cu AFIR
19/07/2021 | 83.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 58 din 19.07.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
19/07/2021 | 76.77 KB | pdf
H.C.L. nr. 57 din 19.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Drum- platforma deseuri Comuna Rosiori ”
19/07/2021 | 74.15 KB | pdf
H.C.L. nr. 56 din 19.07.2021 privind aprobarea contractării unui cabinet avocat pentru reprezentarea instituției în raportul juridic existent cu PPMT Bihor
19/07/2021 | 73.08 KB | pdf
H.C.L. nr. 55 din 19.07.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori, pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
19/07/2021 | 110.26 KB | pdf
H.C.L. nr. 54 din 19.07.2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Roșiori
19/07/2021 | 75.03 KB | pdf
H.C.L. nr. 53 din 19.07.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
19/07/2021 | 60.56 KB | pdf
H.C.L. nr. 52 din 19.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
19/07/2021 | 65.35 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 19.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
19/07/2021 | 60.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 50 din 29. 06. 2021 privind modificarea hotărârii nr. 12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”
29/06/2021 | 77.23 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 50 din 29.06.2021
29/06/2021 | 173.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 49 din 29. 06. 2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
29/06/2021 | 70.25 KB | pdf
H.C.L. nr. 48 din 29. 06. 2021 privind însuşirea stemei comunei Roşiori
29/06/2021 | 72.47 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 48 din 29.06.2021
29/06/2021 | 96.93 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 48 din 29.06.2021
29/06/2021 | 43.66 KB | pdf
H.C.L. nr. 47 din 29. 06. 2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
29/06/2021 | 65.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 46 din 29. 06. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
29/06/2021 | 67.39 KB | pdf
H.C.L. nr. 45 din 29. 06. 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29/06/2021 | 65.88 KB | pdf
H.C.L. nr. 44 din 27. 05. 2021 privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție "MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR: CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA VAIDA, CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHAI BRAVU "
27/05/2021 | 62.35 KB | pdf
Acte anexe la HCL nr. 44 din 27.05.2021
27/05/2021 | 472.23 KB | pdf
H.C.L. nr. 43 din 27. 05. 2021 privind aprobarea amenajarii loca iei pentru punctul de colectare a de eurilor
27/05/2021 | 64.34 KB | pdf
Acte anexe la HCL nr. 43 din 27.05.2021
27/05/2021 | 1.52 MB | pdf
H.C.L. nr. 42 din 27. 05. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Roșiori
27/05/2021 | 63.35 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 42 din 27.05.2021
27/05/2021 | 213.1 KB | pdf
H.C.L. nr. 41 din 27. 05. 2021 privind aprobarea achiziționării a două porți de garaj și montarea lor la clădirea din Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori
27/05/2021 | 67.64 KB | pdf
H.C.L. nr. 40 din 27. 05. 2021 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.08.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, în baza contractului de finanțare nerambu
27/05/2021 | 77.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 39 din 27. 05. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
27/05/2021 | 65.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 38 din 27. 05. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
27/05/2021 | 70.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 37 din 27. 05. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
27/05/2021 | 65.89 KB | pdf
H.C.L. nr. 36 din 22. 04. 2021 privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea vânzării terenului în suprafață de 78/29098 mp concesionat ca teren aferent construcției ocupat de construcția ce reprezintă în natură ”casă ”, către proprietara construcției
22/04/2021 | 120 KB | doc
H.C.L. nr. 35 din 22. 04. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Roșiori și înscrierea numărului cadastral rezultat în evidențele C.F. în proprietatea privata al comunei Rosiori
22/04/2021 | 63.9 KB | pdf
H.C.L. nr. 34 din 22. 04. 2021 privind aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România
22/04/2021 | 72.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 33 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Rosiori
22/04/2021 | 68.94 KB | pdf
Regulament-de-aplicare-a-OG-21 - Anexa la H.C.L. nr.33 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 104.16 KB | pdf
H.C.L. nr. 32 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor
22/04/2021 | 60.99 KB | pdf
Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor - Anexa la H.C.L. nr. 32 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 280.95 KB | pdf
H.C.L. nr. 31 din 22. 04. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
22/04/2021 | 65.21 KB | pdf
REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2021 - Anexa la H.C.L. nr.31 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 404.12 KB | pdf
H.C.L. nr. 30 din 22. 04. 2021 privind aprobarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2021
22/04/2021 | 61.81 KB | pdf
Buget initial sursa A si sursa E - doc. anexe la HCL nr. 30 din 22.04.2021
22/04/2021 | 198.07 KB | pdf
H.C.L. nr. 29 din 22. 04. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
22/04/2021 | 59.89 KB | pdf
H.C.L. nr. 28 din 22. 04. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
22/04/2021 | 161.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 27 din 22. 04. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
22/04/2021 | 59.68 KB | pdf
H.C.L. nr. 26 din 30. 03. 2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a doamnei Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier
30/03/2021 | 64.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 25 din 30. 03. 2021 privind aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale bunurilor Fundației “Maica Teresa” Oradea județul Bihor aflate pe raza comunei Rosiori, respectiv în localitatea Rosiori către Fundația Ecclesia Mater
30/03/2021 | 66.87 KB | pdf
H.C.L. nr. 24 din 30. 03. 2021 pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2021
30/03/2021 | 62.93 KB | pdf
PARUMF 2021 - Doc. anexa la HCL nr. 24
30/03/2021 | 409.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 23 din 30. 03. 2021 privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Roșiori - actualizat 2021 -
30/03/2021 | 65.69 KB | pdf
PAAR 2021 - Doc. anexa la HCL nr. 23
30/03/2021 | 480.7 KB | pdf
H.C.L. nr. 22 din 30. 03. 2021 pentru actualizarea H.C.L. nr. 37/31.07.2007 privind aprobarea concesionării unor suprafaţe de teren aferent construcţiei – Grajd cumpărat la lichidare C.A.P.
30/03/2021 | 67.76 KB | pdf
H.C.L. nr. 21 din 30. 03. 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020
30/03/2021 | 64.89 KB | pdf
Doc. anexa la HCL nr. 21 din 30.03.2021 - Cont executie buget
30/03/2021 | 154.33 KB | pdf
H.C.L. nr. 20 din 30. 03. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/03/2021 | 63.42 KB | pdf
H.C.L. nr. 19 din 30. 03. 2021privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/03/2021 | 62.3 KB | pdf
H.C.L. nr. 18 din 30. 03. 2021privind alegerea presedintelui de sedinta
30/03/2021 | 59.6 KB | pdf
H.C.L. nr. 17 din 18. 02. 2021 pentru mandatarea primarului comunei Rosiori pentru efectuarea diligențelor necesare în vederea schimbării începând cu anul 2022 a modului de contractare și tarifare a serviciului de salubrizare în comuna Rosiori
18/02/2021 | 62.58 KB | pdf
H.C.L. nr. 16 din 18. 02. 2021 privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării ”Programul pentru școli al României”
18/02/2021 | 63.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 15 din 18. 02. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
18/02/2021 | 65.33 KB | pdf
H.C.L. nr. 14 din 18. 02. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
18/02/2021 | 60.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 13 din 18. 02. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
18/02/2021 | 59.57 KB | pdf
H.C.L. nr. 12 din 21. 01. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Vaida și înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata al comunei Rosiori
21/01/2021 | 59.15 KB | pdf
H.C.L. nr. 11 din 21. 01. 2021 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
21/01/2021 | 59.57 KB | pdf
H.C.L. nr. 10 din 21. 01. 2021 privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori
21/01/2021 | 58.84 KB | pdf
Raport gestionare bunuri - anexa la HCL nr. 10 din 21.01.2021
21/01/2021 | 1.22 MB | pdf
H.C.L. nr. 9 din 21. 01. 2021 privind aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu al comunei
21/01/2021 | 55.44 KB | pdf
Raport stare economica-sociala-mediu - anexa la HCL nr. 9 din 21.01.2021
21/01/2021 | 821.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 8 din 21. 01. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, respectiv aprobare a finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile pentru proiectul: „Canalizare si statie de epurare in comuna Rosiori”
21/01/2021 | 60.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 7 din 21. 01. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
21/01/2021 | 58.47 KB | pdf
H.C.L. nr. 6 din 21. 01. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
21/01/2021 | 56.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 5 din 21. 01. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
21/01/2021 | 54.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 4 din 07. 01. 2021 privind aprobarea acoperirii deficitului din secțiunea de dezvoltare al bugetului anului 2020, din excedentul anilor precedenți
07/01/2021 | 60.64 KB | pdf
H.C.L. nr. 3 din 07. 01. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
07/01/2021 | 58.98 KB | pdf
H.C.L. nr. 2 din 07. 01. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
07/01/2021 | 55.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 1 din 07. 01. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
07/01/2021 | 54.9 KB | pdf
HCL nr. 30 din 22.12.2020 - privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022 în comuna Roşiori
31/12/2020 | 145.42 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 22.12.2020 privind reîncadrarea personalului și aprobarea salariilor de bază pentru functii de demnitate publica alese, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
31/12/2020 | 71.42 KB | pdf
Reincadrare personal si aprob. salarii de baza
31/12/2020 | 236.32 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 22.12.2020 privind aprobarea programului activita ilor culturale din comuna Rosiori pentru
31/12/2020 | 52.4 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
31/12/2020 | 61.28 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr.27 din 22.12.2020 -Taxe si impozite 2021
31/12/2020 | 5.64 MB | pdf
H.C.L. nr.26 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
31/12/2020 | 56.89 KB | pdf
H.C.L. nr.25 din 22.12.2020 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 84 din 23. 11. 2020 privind rectif
31/12/2020 | 52.98 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 22.12.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
31/12/2020 | 50.71 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 22.12.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
31/12/2020 | 63.62 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 22.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
31/12/2020 | 54.73 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.11.2020 privind modificarea Hotarârii nr.72 din 30.10.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor
17/12/2020 | 69.64 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.11.2020 privind aprobarea contributiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,
26/11/2020 | 69.69 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.11.2020 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii
26/11/2020 | 58.46 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.11.2020 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a unităţilor economice pe raza comunei Rosiori
26/11/2020 | 56.66 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor”
26/11/2020 | 53.58 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 17 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.92 MB | pdf
H.C.L. nr.16 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reparații la clădirea administrativă socio-culturală Roșiori”
26/11/2020 | 54.13 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 16 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.54 MB | pdf
H.C.L. nr.15 din 19.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
26/11/2020 | 50.74 KB | pdf
H.C.L. nr.14 din 19.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
26/11/2020 | 67.9 KB | pdf
H.C.L. nr.13 din 19.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
26/11/2020 | 65.34 KB | pdf
H.C.L. nr.12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”
13/11/2020 | 62.91 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 11 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 948.29 KB | pdf
H.C.L. nr.11 din 05.11.2020 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 56.77 KB | pdf
H.C.L. nr.10 din 05.11.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/11/2020 | 60.91 KB | pdf
H.C.L. nr.9 din 05.11.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021
13/11/2020 | 81.67 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr. 8 din 05.11.2020 REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2020
13/11/2020 | 256.31 KB | pdf
H.C.L. nr.8 din 05.11.2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
13/11/2020 | 64.84 KB | pdf
H.C.L. nr.7 din 05.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/11/2020 | 54.43 KB | pdf
H.C.L. nr.6 din 05.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/11/2020 | 56.7 KB | pdf
H.C.L. nr.5 din 05.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/11/2020 | 65.11 KB | pdf
H.C.L. nr.4 din 27.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate
05/11/2020 | 100.46 KB | pdf
H.C.L. nr.3 din 27.10.2020 privind alegerea viceprimarului
05/11/2020 | 61.93 KB | pdf
H.C.L. nr.2 din 27.10.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/11/2020 | 62.17 KB | pdf
H.C.L. nr.1 din 27.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
05/11/2020 | 62.01 KB | pdf
H.C.L. nr.86 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
30/09/2020 | 64.18 KB | pdf
H.C.L. nr.85 din 18.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/09/2020 | 61.67 KB | pdf
H.C.L. nr.84 din 18.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/09/2020 | 62.49 KB | pdf
H.C.L. nr.83 din 18.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/09/2020 | 61.65 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 82 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 903.12 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 81 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 977.54 KB | pdf
H.C.L. nr.82 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.65 KB | pdf
H.C.L. nr.81 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.53 KB | pdf
H.C.L. nr.80 din 08.80.2020 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru primaria comunei R
16/09/2020 | 63.64 KB | pdf
H.C.L. nr.79 din 08.09.2020 privind aprobarea instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubriza
16/09/2020 | 65.43 KB | pdf
H.C.L. nr.78 din 08.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020l
16/09/2020 | 68.11 KB | pdf
H.C.L. nr.77 din 08.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.76 din 08.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/09/2020 | 64.26 KB | pdf
H.C.L. nr.75 din 08.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.74 din 30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Reparații Diguri în comuna Rosiori, jud, Bihor
02/09/2020 | 63.04 KB | pdf
H.C.L. nr.73 din 30.07.2020 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, ... a deşeurilor
02/09/2020 | 63.63 KB | pdf
H.C.L. nr.72 din 30.07.2020 privind aprobarea locatiilor pentru punctele de colectare a deseurilor
02/09/2020 | 69.04 KB | pdf
H.C.L. nr.71 din 30.07.2020 privind aprobarea metodologiei si a preturilor de valorificare a masei lemnoase
02/09/2020 | 64.31 KB | pdf
H.C.L. nr.70 din 30.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
02/09/2020 | 65.57 KB | pdf
H.C.L. nr.69 din 30.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
02/09/2020 | 61.63 KB | pdf
H.C.L. nr.68 din 30.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
02/09/2020 | 63.87 KB | pdf
H.C.L. nr.67 din 30.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
02/09/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.66 din 10.07.2020 privind participarea comunei Rosiori la “Programul privind sprijinirea eficien e
30/07/2020 | 60.93 KB | pdf
H.C.L. nr.65 din 10.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/07/2020 | 61.66 KB | pdf
H.C.L. nr.64 din 10.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/07/2020 | 63.11 KB | pdf
H.C.L. nr.63 din 10.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/07/2020 | 61.6 KB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top - 62 - 6
14/07/2020 | 2.85 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top 62-6 si 3
14/07/2020 | 2.87 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top.62-13
14/07/2020 | 9.36 MB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROI-1
14/07/2020 | 601.48 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROF-1
14/07/2020 | 2.43 MB | pdf
H.C.L. nr.62 din 30.06.2020 privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 93919.12.2017 de la FNGCIMM S.A. –
14/07/2020 | 56.86 KB | pdf
H.C.L. nr.61 din 30.06.2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului pro
14/07/2020 | 56.71 KB | pdf
H.C.L. nr.60 din 30.06.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori, în
14/07/2020 | 58.38 KB | pdf
H.C.L. nr.59 din 30.06.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii pre ului de conc
14/07/2020 | 58.64 KB | pdf
H.C.L. nr.58 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
14/07/2020 | 65.21 KB | pdf
H.C.L. nr.57 din 30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
14/07/2020 | 61.78 KB | pdf
H.C.L. nr.56 din 30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
14/07/2020 | 64.35 KB | pdf
H.C.L. nr.55 din 30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
14/07/2020 | 61.71 KB | pdf
H.C.L. nr.54 din 27.05.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în extravilanul comunei Rosiori, ...
16/06/2020 | 70.62 KB | pdf
H.C.L. nr.53 din 27.05.2020 privind aprobarea modului de plata a serviciului de salubrizare a comunei ROSIORI
16/06/2020 | 64.75 KB | pdf
H.C.L. nr.52 din 27.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
16/06/2020 | 66.39 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.50 din 27.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/06/2020 | 63.03 KB | pdf
H.C.L. nr.49 din 27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/06/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.48 din 16.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al Comunei Rosiori pen
05/05/2020 | 65.95 KB | pdf
H.C.L. nr.47 din 16.04.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 23 din 2014 privind aprobarea concesionari
05/05/2020 | 67.01 KB | pdf
H.C.L. nr.46 din 16.04.2020 privind aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât arunci,,
05/05/2020 | 56.83 KB | pdf
H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia
05/05/2020 | 61.15 KB | pdf
Anexe la H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile cu destinația de construcții și desfășurare de activități agrozootehn
05/05/2020 | 177.72 KB | pdf
H.C.L. nr.44 din 16.04.2020 privind asigurarea cofinantarii proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregatirea
05/05/2020 | 60.46 KB | pdf
H.C.L. nr.43 din 16.04. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
05/05/2020 | 56.79 KB | pdf
H.C.L. nr.42 din 16.04. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
05/05/2020 | 55.27 KB | pdf
H.C.L. nr.41 din 16.04. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/05/2020 | 71.81 KB | pdf
H.C.L. nr.40 din 16.04. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
05/05/2020 | 42.43 KB | pdf
H.C.L. nr.39 din 23.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
15/04/2020 | 48.65 KB | pdf
H.C.L. nr.38 din 23.03. 2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
15/04/2020 | 48.8 KB | pdf
H.C.L. nr.37 din 23.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
15/04/2020 | 46.48 KB | pdf
H.C.L. nr.36 din 23.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
15/04/2020 | 43.43 KB | pdf
H.C.L. nr.35 din 23.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
15/04/2020 | 42.37 KB | pdf
H.C.L. nr.34 din 10.03. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
23/03/2020 | 47.98 KB | pdf
H.C.L. nr.33 din 10.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
23/03/2020 | 49.11 KB | pdf
H.C.L. nr.32 din 10.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
23/03/2020 | 46.61 KB | pdf
H.C.L. nr.31 din 10.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
23/03/2020 | 43.68 KB | pdf
H.C.L. nr.30 din 10.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
23/03/2020 | 42.48 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 19.02. 2020 pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 19.02. 2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situ
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.75 KB | pdf
H.C.L. nr.26 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.93 KB | pdf
H.C.L. nr.25 din 19.02. 2020 privind aprobarea modificarii tarifelor prevazute în contractul de delegare a ge
13/03/2020 | 52.15 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 19.02. 2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesionala ind
13/03/2020 | 47.46 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Rosiori
13/03/2020 | 46.67 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 GESTIONAREA BUNURILOR 2019
13/03/2020 | 142.05 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu al co
13/03/2020 | 46.94 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 Raport starea economico-sociala si de mediu a comunei Rosiori 2019
13/03/2020 | 135.08 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 privind aprobarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/03/2020 | 44.68 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 BUGET 2020 x
13/03/2020 | 45 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Rosiori pentru anul
13/03/2020 | 43.66 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 cont executie buget 2019 x
13/03/2020 | 48.63 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.02. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/03/2020 | 42.32 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.02. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/03/2020 | 50.43 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.02. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/03/2020 | 42.29 KB | pdf
HCL nr. 16 din 30.01.2020
02/03/2020 | 102.41 KB | pdf
HCL nr. 15 din 30.01.2020
02/03/2020 | 750.77 KB | pdf
HCL nr. 14 din 30.01.2020
02/03/2020 | 745.73 KB | pdf
HCL nr. 13 din 30.01.2020
02/03/2020 | 725.91 KB | pdf
HCL nr. 12 din 30.01.2020
02/03/2020 | 944.24 KB | pdf
HCL nr. 11 din 30.01.2020
02/03/2020 | 534.13 KB | pdf
HCL nr. 10 din 30.01.2020
02/03/2020 | 110.48 KB | pdf
HCL nr. 9 din 30.01.2020
02/03/2020 | 689.36 KB | pdf
HCL nr. 8 + ANEXE din 30.01.2020
02/03/2020 | 2.57 MB | pdf
HCL nr. 7 din 30.01.2020
02/03/2020 | 54.57 KB | pdf
HCL nr. 6 din 30.01.2020
02/03/2020 | 114.33 KB | pdf
HCL nr. 5 din 30.01.2020
02/03/2020 | 56.66 KB | pdf
HCL nr. 4 din 09.01.2020
02/03/2020 | 74.09 KB | pdf
HCL nr. 3 din 09.01.2020
02/03/2020 | 192.54 KB | pdf
HCL nr. 2 din 09.01.2020
02/03/2020 | 198.16 KB | pdf
HCL nr. 1 din 09.01.2020
02/03/2020 | 197.16 KB | pdf