HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
H.C.L. nr. 4 din 07. 01. 2021 privind aprobarea acoperirii deficitului din secțiunea de dezvoltare al bugetului anului 2020, din excedentul anilor precedenți
07/01/2021 | 149 KB | doc
H.C.L. nr. 3 din 07. 01. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
07/01/2021 | 58.98 KB | pdf
H.C.L. nr. 2 din 07. 01. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
07/01/2021 | 55.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 1 din 07. 01. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
07/01/2021 | 54.9 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.11.2020 privind modificarea Hotarârii nr.72 din 30.10.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor
17/12/2020 | 69.64 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.11.2020 privind aprobarea contributiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,
26/11/2020 | 69.69 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.11.2020 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii
26/11/2020 | 58.46 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.11.2020 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a unităţilor economice pe raza comunei Rosiori
26/11/2020 | 56.66 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor”
26/11/2020 | 53.58 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 17 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.92 MB | pdf
H.C.L. nr.16 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reparații la clădirea administrativă socio-culturală Roșiori”
26/11/2020 | 54.13 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 16 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.54 MB | pdf
H.C.L. nr.15 din 19.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
26/11/2020 | 50.74 KB | pdf
H.C.L. nr.14 din 19.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
26/11/2020 | 67.9 KB | pdf
H.C.L. nr.13 din 19.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
26/11/2020 | 65.34 KB | pdf
H.C.L. nr.12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”
13/11/2020 | 62.91 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 11 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 948.29 KB | pdf
H.C.L. nr.11 din 05.11.2020 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 56.77 KB | pdf
H.C.L. nr.10 din 05.11.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/11/2020 | 60.91 KB | pdf
H.C.L. nr.9 din 05.11.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021
13/11/2020 | 81.67 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr. 8 din 05.11.2020 REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2020
13/11/2020 | 256.31 KB | pdf
H.C.L. nr.8 din 05.11.2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
13/11/2020 | 64.84 KB | pdf
H.C.L. nr.7 din 05.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/11/2020 | 54.43 KB | pdf
H.C.L. nr.6 din 05.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/11/2020 | 56.7 KB | pdf
H.C.L. nr.5 din 05.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/11/2020 | 65.11 KB | pdf
H.C.L. nr.4 din 27.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate
05/11/2020 | 100.46 KB | pdf
H.C.L. nr.3 din 27.10.2020 privind alegerea viceprimarului
05/11/2020 | 61.93 KB | pdf
H.C.L. nr.2 din 27.10.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/11/2020 | 62.17 KB | pdf
H.C.L. nr.1 din 27.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
05/11/2020 | 62.01 KB | pdf
H.C.L. nr.86 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
30/09/2020 | 64.18 KB | pdf
H.C.L. nr.85 din 18.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/09/2020 | 61.67 KB | pdf
H.C.L. nr.84 din 18.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/09/2020 | 62.49 KB | pdf
H.C.L. nr.83 din 18.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/09/2020 | 61.65 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 82 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 903.12 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 81 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 977.54 KB | pdf
H.C.L. nr.82 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.65 KB | pdf
H.C.L. nr.81 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.53 KB | pdf
H.C.L. nr.80 din 08.80.2020 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru primaria comunei R
16/09/2020 | 63.64 KB | pdf
H.C.L. nr.79 din 08.09.2020 privind aprobarea instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubriza
16/09/2020 | 65.43 KB | pdf
H.C.L. nr.78 din 08.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020l
16/09/2020 | 68.11 KB | pdf
H.C.L. nr.77 din 08.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.76 din 08.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/09/2020 | 64.26 KB | pdf
H.C.L. nr.75 din 08.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.74 din 30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Reparații Diguri în comuna Rosiori, jud, Bihor
02/09/2020 | 63.04 KB | pdf
H.C.L. nr.73 din 30.07.2020 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, ... a deşeurilor
02/09/2020 | 63.63 KB | pdf
H.C.L. nr.72 din 30.07.2020 privind aprobarea locatiilor pentru punctele de colectare a deseurilor
02/09/2020 | 69.04 KB | pdf
H.C.L. nr.71 din 30.07.2020 privind aprobarea metodologiei si a preturilor de valorificare a masei lemnoase
02/09/2020 | 64.31 KB | pdf
H.C.L. nr.70 din 30.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
02/09/2020 | 65.57 KB | pdf
H.C.L. nr.69 din 30.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
02/09/2020 | 61.63 KB | pdf
H.C.L. nr.68 din 30.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
02/09/2020 | 63.87 KB | pdf
H.C.L. nr.67 din 30.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
02/09/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.66 din 10.07.2020 privind participarea comunei Rosiori la “Programul privind sprijinirea eficien e
30/07/2020 | 60.93 KB | pdf
H.C.L. nr.65 din 10.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/07/2020 | 61.66 KB | pdf
H.C.L. nr.64 din 10.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/07/2020 | 63.11 KB | pdf
H.C.L. nr.63 din 10.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/07/2020 | 61.6 KB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top - 62 - 6
14/07/2020 | 2.85 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top 62-6 si 3
14/07/2020 | 2.87 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top.62-13
14/07/2020 | 9.36 MB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROI-1
14/07/2020 | 601.48 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROF-1
14/07/2020 | 2.43 MB | pdf
H.C.L. nr.62 din 30.06.2020 privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 93919.12.2017 de la FNGCIMM S.A. –
14/07/2020 | 56.86 KB | pdf
H.C.L. nr.61 din 30.06.2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului pro
14/07/2020 | 56.71 KB | pdf
H.C.L. nr.60 din 30.06.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori, în
14/07/2020 | 58.38 KB | pdf
H.C.L. nr.59 din 30.06.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii pre ului de conc
14/07/2020 | 58.64 KB | pdf
H.C.L. nr.58 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
14/07/2020 | 65.21 KB | pdf
H.C.L. nr.57 din 30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
14/07/2020 | 61.78 KB | pdf
H.C.L. nr.56 din 30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
14/07/2020 | 64.35 KB | pdf
H.C.L. nr.55 din 30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
14/07/2020 | 61.71 KB | pdf
H.C.L. nr.54 din 27.05.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în extravilanul comunei Rosiori, ...
16/06/2020 | 70.62 KB | pdf
H.C.L. nr.53 din 27.05.2020 privind aprobarea modului de plata a serviciului de salubrizare a comunei ROSIORI
16/06/2020 | 64.75 KB | pdf
H.C.L. nr.52 din 27.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
16/06/2020 | 66.39 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.50 din 27.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/06/2020 | 63.03 KB | pdf
H.C.L. nr.49 din 27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/06/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.48 din 16.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al Comunei Rosiori pen
05/05/2020 | 65.95 KB | pdf
H.C.L. nr.47 din 16.04.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 23 din 2014 privind aprobarea concesionari
05/05/2020 | 67.01 KB | pdf
H.C.L. nr.46 din 16.04.2020 privind aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât arunci,,
05/05/2020 | 56.83 KB | pdf
H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia
05/05/2020 | 61.15 KB | pdf
Anexe la H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile cu destinația de construcții și desfășurare de activități agrozootehn
05/05/2020 | 177.72 KB | pdf
H.C.L. nr.44 din 16.04.2020 privind asigurarea cofinantarii proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregatirea
05/05/2020 | 60.46 KB | pdf
H.C.L. nr.43 din 16.04. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
05/05/2020 | 56.79 KB | pdf
H.C.L. nr.42 din 16.04. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
05/05/2020 | 55.27 KB | pdf
H.C.L. nr.41 din 16.04. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/05/2020 | 71.81 KB | pdf
H.C.L. nr.40 din 16.04. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
05/05/2020 | 42.43 KB | pdf
H.C.L. nr.39 din 23.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
15/04/2020 | 48.65 KB | pdf
H.C.L. nr.38 din 23.03. 2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
15/04/2020 | 48.8 KB | pdf
H.C.L. nr.37 din 23.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
15/04/2020 | 46.48 KB | pdf
H.C.L. nr.36 din 23.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
15/04/2020 | 43.43 KB | pdf
H.C.L. nr.35 din 23.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
15/04/2020 | 42.37 KB | pdf
H.C.L. nr.34 din 10.03. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
23/03/2020 | 47.98 KB | pdf
H.C.L. nr.33 din 10.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
23/03/2020 | 49.11 KB | pdf
H.C.L. nr.32 din 10.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
23/03/2020 | 46.61 KB | pdf
H.C.L. nr.31 din 10.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
23/03/2020 | 43.68 KB | pdf
H.C.L. nr.30 din 10.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
23/03/2020 | 42.48 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 19.02. 2020 pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 19.02. 2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situ
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.75 KB | pdf
H.C.L. nr.26 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.93 KB | pdf
H.C.L. nr.25 din 19.02. 2020 privind aprobarea modificarii tarifelor prevazute în contractul de delegare a ge
13/03/2020 | 52.15 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 19.02. 2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesionala ind
13/03/2020 | 47.46 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Rosiori
13/03/2020 | 46.67 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 GESTIONAREA BUNURILOR 2019
13/03/2020 | 142.05 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu al co
13/03/2020 | 46.94 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 Raport starea economico-sociala si de mediu a comunei Rosiori 2019
13/03/2020 | 135.08 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 privind aprobarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/03/2020 | 44.68 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 BUGET 2020 x
13/03/2020 | 45 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Rosiori pentru anul
13/03/2020 | 43.66 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 cont executie buget 2019 x
13/03/2020 | 48.63 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.02. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/03/2020 | 42.32 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.02. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/03/2020 | 50.43 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.02. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/03/2020 | 42.29 KB | pdf
HCL nr. 16 din 30.01.2020
02/03/2020 | 102.41 KB | pdf
HCL nr. 15 din 30.01.2020
02/03/2020 | 750.77 KB | pdf
HCL nr. 14 din 30.01.2020
02/03/2020 | 745.73 KB | pdf
HCL nr. 13 din 30.01.2020
02/03/2020 | 725.91 KB | pdf
HCL nr. 12 din 30.01.2020
02/03/2020 | 944.24 KB | pdf
HCL nr. 11 din 30.01.2020
02/03/2020 | 534.13 KB | pdf
HCL nr. 10 din 30.01.2020
02/03/2020 | 110.48 KB | pdf
HCL nr. 9 din 30.01.2020
02/03/2020 | 689.36 KB | pdf
HCL nr. 8 + ANEXE din 30.01.2020
02/03/2020 | 2.57 MB | pdf
HCL nr. 7 din 30.01.2020
02/03/2020 | 54.57 KB | pdf
HCL nr. 6 din 30.01.2020
02/03/2020 | 114.33 KB | pdf
HCL nr. 5 din 30.01.2020
02/03/2020 | 56.66 KB | pdf
HCL nr. 4 din 09.01.2020
02/03/2020 | 74.09 KB | pdf
HCL nr. 3 din 09.01.2020
02/03/2020 | 192.54 KB | pdf
HCL nr. 2 din 09.01.2020
02/03/2020 | 198.16 KB | pdf
HCL nr. 1 din 09.01.2020
02/03/2020 | 197.16 KB | pdf