HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
H.C.L. nr. 78 din 20. 07.2023 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2023
20/07/2023 | 77.74 KB | pdf
H.C.L. nr. 77 din 20. 07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori, județul Bihor”
20/07/2023 | 78.68 KB | pdf
H.C.L. nr. 76 din 20. 07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.744.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
20/07/2023 | 98.2 KB | pdf
H.C.L. nr. 75 din 20. 07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” în baza prevederilor O.G nr 15/2021
20/07/2023 | 79.95 KB | pdf
H.C.L. nr. 74 din 20. 07.2023 privind aprobarea aprobarea prelungirii până la data de 31.12.2023 a Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate cu AFIR
20/07/2023 | 83.88 KB | pdf
H.C.L. nr. 73 din 20. 07.2023 privind aprobarea încheierii contractului de asistență juridică pentru asistarea, consultarea și reprezentarea U.A.T. COMUNA ROȘIORI – PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIORI în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la sesizarea doamnei HEGEDUS HAJNALKA KATALIN împotriva Primăriei comunei Roșiori și a mai multor funcționari ai acesteia
20/07/2023 | 82.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 72 din 20. 07.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
20/07/2023 | 73.82 KB | pdf
H.C.L. nr. 71 din 20. 07.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
20/07/2023 | 81.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 70 din 20. 07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
20/07/2023 | 73.7 KB | pdf
ADI statut
22/06/2023 | 125.7 KB | pdf
ADI act constitutiv
22/06/2023 | 73.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 69 din 22. 06.2023 privind modificarea actului constitutiv si a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
22/06/2023 | 83.23 KB | pdf
H.C.L. nr. 68 din 22. 06.2023 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății APĂ CANAL NORD VEST SA
22/06/2023 | 78.39 KB | pdf
H.C.L. nr. 67 din 22. 06.2023 privind aprobare Contract-Cadru de prestări servicii „Servicii de consultanță pentru atestare inventar în conformitate cu art. 289 si art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a U.A.T. COMUNA Roșiori, județul Bihor”
22/06/2023 | 78.24 KB | pdf
H.C.L. nr. 66 din 22. 06.2023 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale Rosiori în cadrul proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Bihor prin furnizarea de microbuze școlare electrice” și aprobarea acordului de parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi", ce va fi finanțat prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educaţie.
22/06/2023 | 115.9 KB | pdf
H.C.L. nr. 65 din 22. 06.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedinţei Consiliului Local
22/06/2023 | 73.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 64 din 22. 06.2023 privind aaprobarea ordinii de zi a sedinţei consiliului local
22/06/2023 | 93.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 63 din 22. 06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinţă
22/06/2023 | 73.78 KB | pdf
H.C.L. nr. 62 din 12. 06.2023 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2023
12/06/2023 | 77.65 KB | pdf
H.C.L. nr. 61 din 12. 06.2023 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.12.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR,
12/06/2023 | 85.53 KB | pdf
H.C.L. nr. 60 din 12. 06.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
12/06/2023 | 73.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 59 din 12. 06.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare al consiliului local
12/06/2023 | 76.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 58 din 12. 06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
12/06/2023 | 73.84 KB | pdf
Anexa 1 SDLx
30/05/2023 | 29.97 KB | pdf
H.C.L. nr. 57 din 30. 05.2023 privind aprobarea completarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unității administrativ teritoriale Roșiori, județul Bihor
30/05/2023 | 87.96 KB | pdf
H.C.L. nr. 56 din 30. 05.2023 privind implementarea proiectului ,,Achiziționare autoutilitara in comuna Rosiori, judetul Bihor”
30/05/2023 | 85.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 55 din 30. 05.2023 privind însuşirea stemei comunei Roşiori
30/05/2023 | 86.27 KB | pdf
H.C.L. nr. 54 din 30. 05.2023 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2023
30/05/2023 | 86.52 KB | pdf
H.C.L. nr. 53 din 30. 05.2023 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
30/05/2023 | 79.86 KB | pdf
H.C.L. nr. 52 din 30. 05.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
30/05/2023 | 81.01 KB | pdf
H.C.L. nr. 51 din 30. 05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/05/2023 | 79.77 KB | pdf
H.C.L. nr. 50 din 18. 05.2023 privind participarea Comunei Roșiori ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Comunei Roșiori la implementarea Măsurii 19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Planul Național Strategic PAC 2023-2027
18/05/2023 | 89.57 KB | pdf
H.C.L. nr. 49 din 18. 05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu titlul: ”LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, JUD. BIHOR” aprobat spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local – Runda I
18/05/2023 | 89.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 48 din 18. 05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu titlul: ”LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE MULTIFUNCȚIONALE ADMINISTRATIVĂ DIN LOCALITATEA VAIDA NR. 126, COMUNA ROȘIORI, JUD. BIHOR”aprobat spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local – Runda I
18/05/2023 | 90.38 KB | pdf
H.C.L. nr. 47 din 18. 05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu titlul: "LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE MULTIFUNCȚIONALE DIN LOCALITATEA ROȘIORI, NR. 69, COMUNA ROȘIORI, JUD. BIHOR” aprobat spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local – Runda I
18/05/2023 | 89.96 KB | pdf
H.C.L. nr. 46 din 18. 05.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
18/05/2023 | 79.72 KB | pdf
H.C.L. nr. 45 din 18. 05.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare al consiliului local .d
18/05/2023 | 83.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 44 din 18. 05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
18/05/2023 | 79.78 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr.43 din 27.04.2023
27/04/2023 | 720.69 KB | pdf
ANEXA 1 la HCL nr.43 din 27.04.2023
27/04/2023 | 30.38 KB | pdf
H.C.L. nr. 43 din 27. 04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului pentru obiectivul de investiții "Extindere şi modernizare iluminat public în comuna Roşiori, judeţul Bihor”
27/04/2023 | 93.68 KB | pdf
H.C.L. nr. 42 din 27. 04.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
27/04/2023 | 79.87 KB | pdf
H.C.L. nr. 41 din 27. 04.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
27/04/2023 | 81.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 40 din 27. 04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
27/04/2023 | 80.43 KB | pdf
H.C.L. nr. 39 din 13. 04.2023 privind constituirea unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
13/04/2023 | 84.65 KB | pdf
H.C.L. nr. 38 din 13. 04.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/04/2023 | 79.55 KB | pdf
H.C.L. nr. 37 din 13. 04.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare al consiliului local .d
13/04/2023 | 80.38 KB | pdf
H.C.L. nr. 36 din 13. 04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/04/2023 | 80.11 KB | pdf
H.C.L. nr. 35 din 30. 03.2023 privind darea acordului de principiu pentru reabilitarea cabinetului medical din localitatea Mihai Bravu comuna Roşiori, judeţul Bihor, prin proiecte de finanțare inițiate de dr.Mereuța Oana Beatrice în calitate de medic primar de medicină de familie din localitate
30/03/2023 | 75.68 KB | pdf
H.C.L. nr. 34 din 30. 03.2023 privind aprobarea încheierii contractului de asistență juridică și/sau contract de reprezentare cu cabinet de avocatura pentru reprezentarea instituției în justitie la procesele în care comuna Roșiori este parte în proces, precum și pentru reprezentarea instituției în raporturile juridic ivite în derularea proiectelor cu finanțare internă sau din fonduri Europene
30/03/2023 | 80.76 KB | pdf
Anexa 2.2 C
30/03/2023 | 117.25 KB | pdf
Anexa la HCL nr,33 din 30.03.2023 Deviz general
30/03/2023 | 1014.23 KB | pdf
H.C.L. nr. 33 din 30. 03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA ROȘIORI” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
30/03/2023 | 89 KB | pdf
H.C.L. nr. 32 din 30. 03.2023 privind modificarea Hotărârii nr.19 din 23.02.2023 privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului ”Programul pentru școli al României”
30/03/2023 | 78.48 KB | pdf
H.C.L. nr. 31 din 30. 03.2023 privind consituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Rosiori
30/03/2023 | 92.19 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 30 din 2023 - Program de masuri
30/03/2023 | 51.04 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 30 din 2023 - Raport Stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol sem II 2022
30/03/2023 | 96.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 30 din 30. 03.2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori, pentru semestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
30/03/2023 | 76.39 KB | pdf
Anexa la HCL nr,29 din 30.03.2023 - PARUMF comuna ROSIORI 2023
30/03/2023 | 76.84 KB | pdf
H.C.L. nr. 29 din 30. 03.2023 privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2023
30/03/2023 | 77.13 KB | pdf
Anexa la HCL nr,28 din 30.03.2023 - P.A.A.R.comuna ROSIORI 2023
30/03/2023 | 550.4 KB | pdf
H.C.L. nr. 28 din 30. 03.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Roșiori - actualizat 2023 -
30/03/2023 | 76.12 KB | pdf
H.C.L. nr. 27 din 30. 03.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/03/2023 | 74.29 KB | pdf
H.C.L. nr. 26 din 30. 03.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/03/2023 | 79.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 25 din 30. 03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/03/2023 | 73.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 24 din 10. 03.2023 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale cu categoria de folosință drumuri pentru imobilele situate in extravilanul comunei Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
10/03/2023 | 91.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 23 din 10. 03.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
10/03/2023 | 73.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 22 din 10. 03.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare al consiliului local .
10/03/2023 | 74.9 KB | pdf
H.C.L. nr. 21 din 10. 03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
10/03/2023 | 73.45 KB | pdf
H.C.L. nr. 20 din 23. 02.2023 privind aprobarea modificării, completării și actualizării Actului Constitutiv și al Statutului al Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de introducere și furnizare a gazului „ASOCIAȚIA ADI GAZ NORD-VEST BIHOR”
23/02/2023 | 79.84 KB | pdf
H.C.L. nr. 19 din 23. 02.2023 privind aasumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului ”Programul pentru școli al României”
23/02/2023 | 76.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 18 din 23. 02.2023 privind aprobarea efectuarii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale aparținând unității administrativ-teritoriale Comuna Rosiori din județul Bihor
23/02/2023 | 80.6 KB | pdf
H.C.L. nr. 17 din 23. 02.2023 privind aprobarea programului activităților culturale din comuna Roșiori pentru anul 2023
23/02/2023 | 75.45 KB | pdf
Program cultural 2023
23/02/2023 | 30.97 KB | pdf
H.C.L. nr. 16 din 23. 02.2023 privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali
23/02/2023 | 74.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 15 din 23. 02.2023 privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori
23/02/2023 | 74.46 KB | pdf
.GESTIONAREA BUNURILOR 2022
23/02/2023 | 38.08 KB | pdf
H.C.L. nr. 14 din 23. 02.2023 privind aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu al comunei
23/02/2023 | 74.79 KB | pdf
.Raport privind starea economică, socială şi de mediu al comunei
23/02/2023 | 134.63 KB | pdf
H.C.L. nr. 13 din 23. 02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea proiectului ,, HUB de servicii MMSS-SII MMSS” la nivelul comunei Rosiori , judetul Bihor”, cod Mysmis 130963
23/02/2023 | 77.32 KB | pdf
H.C.L. nr. 12 din 23. 02.2023 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2023
23/02/2023 | 83.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 11 din 23. 02.2023 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
23/02/2023 | 73.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 10 din 23. 02.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
23/02/2023 | 78.4 KB | pdf
H.C.L. nr. 9 din 23. 02.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
23/02/2023 | 73.8 KB | pdf
H.C.L. nr. 8 din 31. 01.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
31/01/2023 | 75.44 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 8 din 31.01.2023 - Organigrama 2023
31/01/2023 | 55.63 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 8 din 31.01.2023 - stat de functii 2023-1
31/01/2023 | 194.48 KB | pdf
H.C.L. nr. 7 din 31. 01.2023 privind actualizarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului local
31/01/2023 | 79.36 KB | pdf
REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2023 - Anexa la H.C.L. nr. 7 din 31. 01. 2023
31/01/2023 | 425.1 KB | pdf
H.C.L. nr. 6 din 31. 01.2023 privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2023 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
31/01/2023 | 75.86 KB | pdf
Plan de lucrari - Anexa la HCL. Nr. 6 din 31. 01. 2023
31/01/2023 | 69.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 5 din 31. 01.2023 privind aprobarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2023
31/01/2023 | 76.8 KB | pdf
BUGET INITIAL 2023 - Anexa la HCL nr. 5 din 31.01.2023
31/01/2023 | 67.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 4 din 31. 01.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022
31/01/2023 | 75.63 KB | pdf
CONT DE EXECUTIE 2022 - Anexa la HCL. Nr. 4 din 31. 01. 2023
31/01/2023 | 90.4 KB | pdf
H.C.L. nr. 3 din 31. 01.2023 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
31/01/2023 | 73.82 KB | pdf
H.C.L. nr. 2 din 31. 01.2023 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
31/01/2023 | 75.42 KB | pdf
H.C.L. nr. 1 din 31. 01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
31/01/2023 | 73.79 KB | pdf
H.C.L. nr. 108 din 22. 12.2022 privind aprobarea achiziționarii de servicii pentru evaluarea tuturor activelor de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniul comunei, de consultanță și de inventariere imobile pentru atestarea inventarului domeniului public în conformitate cu art. 289 si art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
22/12/2022 | 79.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 107 din 22. 12.2022 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2023-2024 în comuna Roşiori
22/12/2022 | 81.22 KB | pdf
Retea Scolara_ Comuna Rosiori_2023-2024
22/12/2022 | 42.63 KB | pdf
H.C.L. nr. 106 din 22. 12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023
22/12/2022 | 76.24 KB | pdf
IMPOZITE SI TAXE 2023 - anexa la H.C.L. nr. 106 din 22. 12.2022
22/12/2022 | 126.59 KB | pdf
H.C.L. nr. 105 din 22. 12.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 98 din 07. 12. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022
22/12/2022 | 80.18 KB | pdf
H.C.L. nr. 104 din 22. 12.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
22/12/2022 | 73.74 KB | pdf
H.C.L. nr. 103 din 22. 12.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
22/12/2022 | 75.65 KB | pdf
H.C.L. nr. 102 din 22. 12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
22/12/2022 | 73.63 KB | pdf
H.C.L. nr. 101 din 29. 11.2022 privind modificarea conponenței Comisiilor de specialitate al Consiliului local
29/11/2022 | 90.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 100 din 29. 11.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 90 din 31. 10.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022
29/11/2022 | 82.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 99 din 29. 11.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
29/11/2022 | 73.72 KB | pdf
H.C.L. nr. 98 din 29. 11.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare al consiliului local
29/11/2022 | 74.82 KB | pdf
H.C.L. nr. 97 din 29. 11.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
29/11/2022 | 73.63 KB | pdf
H.C.L. nr. 96 din 31. 10.2022 privind darea în folosință gratuită a unei autoutilitare, aflate în domeniul privat al comunei Rosiori către SC Apă Canal Nord-Vest SA în vederea asigurării în mod permament a mentenanței sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori
31/10/2022 | 86.15 KB | pdf
H.C.L. nr. 95 din 31. 10.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 74 din 27. 09.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022
31/10/2022 | 79.74 KB | pdf
H.C.L. nr. 94 din 31. 10.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
31/10/2022 | 73.76 KB | pdf
H.C.L. nr. 93 din 31. 10.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare al consiliului local
31/10/2022 | 75.17 KB | pdf
H.C.L. nr. 92 din 31. 10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
31/10/2022 | 73.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 91 din 22. 09.2022 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022
22/09/2022 | 76.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 90 din 22. 09.2022 privind implementarea proiectului intitulat „ Înființare centru de colectare deșeuri, în Comuna Roșiori , sat Mihai Bravu județul Bihor”
22/09/2022 | 85.02 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 90 din 22.09.2022
22/09/2022 | 147.13 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 90 din 22.09.2022
22/09/2022 | 910.99 KB | pdf
H.C.L. nr. 89 din 22. 09.2022 privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori
22/09/2022 | 79.32 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 89 din 22.09.2022
22/09/2022 | 87.33 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 89 din 22.09.2022
22/09/2022 | 287.73 KB | pdf
Anexa 3 la HCL nr. 89 din 22.09.2022
22/09/2022 | 578.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 88 din 22. 09.2022 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local Rosiori în consiliile d
22/09/2022 | 77.35 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr. 88 din 22. 09.2022
22/09/2022 | 77.11 KB | pdf
H.C.L. nr. 87 din 22. 09.2022 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
22/09/2022 | 81.73 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022
22/09/2022 | 287.99 KB | pdf
Continuare Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022 - partea 1
22/09/2022 | 382.71 KB | pdf
Continuare Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022 - partea 2
22/09/2022 | 8.65 MB | pdf
Continuare Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022 - partea 3
22/09/2022 | 2.7 MB | pdf
Continuare Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022 - partea 4
22/09/2022 | 8.13 MB | pdf
Continuare Anexa la HCL nr. 87 din 22.09.2022 - partea 5
22/09/2022 | 5.26 MB | pdf
H.C.L. nr. 86 din 22. 09.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
22/09/2022 | 73.8 KB | pdf
H.C.L. nr. 85 din 22. 09.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
22/09/2022 | 76.23 KB | pdf
H.C.L. nr. 84 din 22. 09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
22/09/2022 | 73.66 KB | pdf
H.C.L. nr. 83 din 19. 09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Rosiori în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la Școala Gimnazială nr.1 Mihai Bravu
19/09/2022 | 79.43 KB | pdf
H.C.L. nr. 82 din 19. 09.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
19/09/2022 | 73.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 81 din 19. 09.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
19/09/2022 | 75.6 KB | pdf
H.C.L. nr. 80 din 19. 09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
19/09/2022 | 73.73 KB | pdf
H.C.L. nr.79 din 17.08.2022 privind aprobarea devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de expropriere pentru utilitate publică ce se efectuează în cadrul proiectului de investiții “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
17/08/2022 | 78.07 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 79 din 17.08.2022
17/08/2022 | 239.5 KB | pdf
H.C.L. nr.78 din 17.08.2022 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a unui Composesorat urbarial, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
17/08/2022 | 96.48 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 78 din 17.08.2022
17/08/2022 | 249.71 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 78 din 17.08.2022
17/08/2022 | 1.61 MB | pdf
H.C.L. nr.77 din 17.08.2022 privind participarea la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” pentru proiectul: ,,Extindere și modernizare iluminat public în comuna Roşiori, județul Bihor”
17/08/2022 | 83.45 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 77 din 17.08.2022
17/08/2022 | 221.41 KB | pdf
H.C.L. nr.76 din 17.08.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
17/08/2022 | 73.69 KB | pdf
H.C.L. nr.75 din 17.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
17/08/2022 | 77.32 KB | pdf
H.C.L. nr.74 din 17.08.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
17/08/2022 | 73.62 KB | pdf
H.C.L. nr.73 din 21.07.2022 privind încheierea acordului de colaborare dintre comuna Roșiori și gestionarul fondului cinegetic
21/07/2022 | 76.57 KB | pdf
H.C.L. nr.72 din 21.07.2022 privind aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2023 a Scrisorii de Garanție nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN în valoare 485.524,12 lei destinată acoperirii în proporție de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare încheiate cu AFIR
21/07/2022 | 83.54 KB | pdf
H.C.L. nr.71 din 21.07.2022 privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali
21/07/2022 | 74.56 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 71 din 21.07.2022
21/07/2022 | 180.63 KB | pdf
H.C.L. nr.70 din 21.07.2022 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022
21/07/2022 | 80.2 KB | pdf
H.C.L. nr.69 din 21.07.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
21/07/2022 | 73.77 KB | pdf
H.C.L. nr.68 din 21.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
21/07/2022 | 75.6 KB | pdf
H.C.L. nr.67 din 21.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
21/07/2022 | 73.7 KB | pdf
H.C.L. nr.66 din 30.06.2022 privind aprobarea Planului anual de combatere a vectorilor de pe domeniul public al comunei Rosiori, județul Bihor
30/06/2022 | 81.89 KB | pdf
Plan anual de combatere vectori
30/06/2022 | 188.73 KB | pdf
H.C.L. nr.65 din 30.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
30/06/2022 | 85.61 KB | pdf
anexa 1 HCL - deviz OG47 actualizat
30/06/2022 | 751.58 KB | pdf
anexa 2 HCL - centralizator
30/06/2022 | 396.88 KB | pdf
H.C.L. nr.64 din 30.06.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 48 din 02. 06. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
30/06/2022 | 81.72 KB | pdf
Dispozitia nr. 48 din 02. 06. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022,-
30/06/2022 | 69.8 KB | pdf
H.C.L. nr.63 din 30.06.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
30/06/2022 | 79.71 KB | pdf
H.C.L. nr.62 din 30.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
30/06/2022 | 81.35 KB | pdf
H.C.L. nr.61 din 30.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
30/06/2022 | 79.69 KB | pdf
H.C.L. nr.60 din 07.06.2022 privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare și punerea la dispozitia a SC Apă Canal Nord-Vest în vederea asigurării în mod permament a mentenanței sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori
07/06/2022 | 195 KB | doc
H.C.L. nr.59 din 07.06.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
07/06/2022 | 79.69 KB | pdf
H.C.L. nr.58 din 07.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare al consiliului local
07/06/2022 | 80.68 KB | pdf
H.C.L. nr.57 din 07.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
07/06/2022 | 79.67 KB | pdf
H.C.L. nr.56 din 31.05.2022 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.08.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 in suma de 886.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR,
31/05/2022 | 91.14 KB | pdf
H.C.L. nr.55 din 31.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, jud. Bihor”
31/05/2022 | 87.89 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 55 din 31.05.2022-2
31/05/2022 | 96.38 KB | pdf
H.C.L. nr.54 din 31.05.2022 privind aprobarea reamplasării a trei stâlpi de electricitate de pe nr. cad. 51120 Roșiori pe nr. cad. 50805 Roșiori
31/05/2022 | 81.73 KB | pdf
H.C.L. nr.53 din 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al compartimentului de asistenţă socială
31/05/2022 | 83.43 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 53 din 31.05.2022 Regulamentul de organizare și funcţionare al compartimentului de asistenţă socială
31/05/2022 | 761.88 KB | pdf
H.C.L. nr.52 din 31.05.2022 privind aprobarea arendării terenului cu suprafața de 2256 mp – CF 52969 Rosiori, situat în intravilanul comunei și în proprietatea comunei Roșiori, pentru desfășurare de activități agricole,
31/05/2022 | 83.13 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 31.05.2022 privind aprobarea contribuţiei modificate pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România
31/05/2022 | 93.77 KB | pdf
H.C.L. nr.50 din 31.05.2022 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2022
31/05/2022 | 84.82 KB | pdf
H.C.L. nr.49 din 31.05.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
31/05/2022 | 79.77 KB | pdf
H.C.L. nr.48 din 31.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare al consiliului local
31/05/2022 | 87.27 KB | pdf
H.C.L. nr.47 din 31.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
31/05/2022 | 80.3 KB | pdf
H.C.L. nr.46 din 24.05.2022 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, sat Mihai Bravu, înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Roșiori
24/05/2022 | 90.19 KB | pdf
H.C.L. nr.45 din 24.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative multifuncționale din localitatea Vaida nr. 126, Comuna Roșiori, județul Bihor”
24/05/2022 | 88.12 KB | pdf
H.C.L. nr.44 din 24.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative multifuncționale din localitatea Roșiori nr.69, Comuna Roșiori, județul Bihor ”
24/05/2022 | 88.1 KB | pdf
H.C.L. nr.43 din 24.05.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
24/05/2022 | 79.81 KB | pdf
H.C.L. nr.42 din 24.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare de îndată al consiliului local
24/05/2022 | 82.99 KB | pdf
H.C.L. nr.41 din 24.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
24/05/2022 | 80.35 KB | pdf
H.C.L. nr.40 din 28.04.2022 privind aaprobarea organizării unei proceduri de achiziţie publică – pentru contractarea furnizarii produselor in cadrul obiectivului de investitii „Achizitie miniexcavator in comuna Roșiori, judetul Bihor”
28/04/2022 | 77.17 KB | pdf
H.C.L. nr.39 din 28.04.2022 privind înființarea Compartimentului de asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roşiori precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
28/04/2022 | 79.29 KB | pdf
ANEXA 1 la HCL nr.39 din 28. 04. 2022 Organigrama Primaria Rosiori Bihor 2022
28/04/2022 | 22.1 KB | pdf
ANEXA 2 la HCL nr.39 din 28. 04. 2022 STAT DE FUNCTII 1- 2022- COMUNA ROSIORI Bihor
28/04/2022 | 22.64 KB | pdf
H.C.L. nr.38 din 28.04.2022 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2022
28/04/2022 | 86.81 KB | pdf
H.C.L. nr.37 din 28.04.2022 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
28/04/2022 | 73.86 KB | pdf
H.C.L. nr.36 din 28.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare al consiliului local
28/04/2022 | 76.23 KB | pdf
H.C.L. nr.35 din 28.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
28/04/2022 | 73.63 KB | pdf
H.C.L. nr.34 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR” prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021
20/04/2022 | 83.2 KB | pdf
H.C.L. nr.33 din 20.04.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
20/04/2022 | 73.8 KB | pdf
H.C.L. nr.32 din 20.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare de îndată al consiliului local
20/04/2022 | 75.06 KB | pdf
H.C.L. nr.31 din 20.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
20/04/2022 | 73.5 KB | pdf
H.C.L. nr.30 din 29.03.2022 pentru modificarea programului activităților culturale din comuna Roșiori aprobat pentru anul 2022 prin anexa 1 la HCL nr. 101/16.12.2021
29/03/2022 | 75.9 KB | pdf
Program cultural 2022 - ANEXA la H.C.L. nr. 30 din 29.03.2022
29/03/2022 | 30.79 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 29.03.2022 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate, familiilor care au împlinit 25, 40 respectiv 50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în comuna Roşiori, precum și aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit 70 de ani
29/03/2022 | 83.62 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 29.03.2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori, pentru semestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
29/03/2022 | 76.41 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 28 din 2022 - Raport Stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol sem II 2021
29/03/2022 | 100.4 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 29.03.2022 privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2022
29/03/2022 | 77.1 KB | pdf
PARUMF actualizat 2022 - anexa la HCL nr. 27
29/03/2022 | 408.02 KB | pdf
H.C.L. nr.26 din 29.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Roșiori - actualizat 2022 -
29/03/2022 | 76.04 KB | pdf
PAAR actualizat 2022 - anexa la HCL nr. 26
29/03/2022 | 4.7 MB | pdf
H.C.L. nr.25 din 29.03.2022 privind acordarea mandatului special pentru Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest
29/03/2022 | 82.16 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 29.03.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 25 din 25. 02. 2022 privind completarea BUGETULUI INITIAL - sursa A - pe anul 2022
29/03/2022 | 75.77 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 29.03.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
29/03/2022 | 73.79 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 29.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
29/03/2022 | 76.71 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 29.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29/03/2022 | 73.74 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 17.02.2022 pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritătii Rome din comuna Rosiori și actualizarea Grupul de lucru local și Grupul de inițiativă locală pentru problemele Romilor
17/02/2022 | 76.03 KB | pdf
Grupul de Lucru Local - Anexa 2 la HCL nr. 20 din 17.02.2022
17/02/2022 | 37.37 KB | pdf
Plan local de actiuni privind incluziunea minoritatii rome 2021 – 2027 - Anexa 1 la HCL nr. 20 din 17.02. 2022
17/02/2022 | 125.4 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 17.02.2022 pentru aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali
17/02/2022 | 74.8 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 17.02.2022 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori
17/02/2022 | 74.57 KB | pdf
GESTIONAREA BUNURILOR 2021 - Anexa la HCL nr. 18 din 17.02. 2022
17/02/2022 | 144.53 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 17.02.2022 pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu al comunei
17/02/2022 | 81.37 KB | pdf
Raport privind starea economico-sociala si de mediu a comunei Rosiori - ANEXA LA HCL Nr.17 din 17.02.2022
17/02/2022 | 129.5 KB | pdf
H.C.L. nr.16 din 17.02.2022 privind aprobarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022
17/02/2022 | 76.55 KB | pdf
BUGET INITIAL 2022 - Anexa la HCL nr. 16 din 17.02.2022
17/02/2022 | 64.79 KB | pdf
H.C.L. nr.15 din 17.02.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
17/02/2022 | 75.63 KB | pdf
CONT DE EXECUTIE 2021 - Anexa la HCL. Nr. 15 din 17. 02. 2022
17/02/2022 | 82.08 KB | pdf
H.C.L. nr.14 din 17.02.2022 privind completarea Comisiilor de specialitate al Consiliului local
17/02/2022 | 84.63 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 14 din 17.02.2022 - Componenta comisiilor de specialitate al Consiliului Local Rosiori
17/02/2022 | 80.28 KB | pdf
H.C.L. nr.13 din 17.02.2022 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
17/02/2022 | 73.78 KB | pdf
H.C.L. nr.12 din 17.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
17/02/2022 | 77.21 KB | pdf
H.C.L. nr.11 din 17.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
17/02/2022 | 73.76 KB | pdf
H.C.L. nr.10 din 27.01.2022 privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
27/01/2022 | 75.72 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 10 din 2022 - Plan de lucrari
27/01/2022 | 69.94 KB | pdf
H.C.L. nr. 9 din 27.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” în baza prevederilor O.G nr 15/2021
27/01/2022 | 80.74 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 9 din 2022 - OG 15-2
27/01/2022 | 447.11 KB | pdf
Anexa 1 HCL nr. 9 din 2022 - OG 15-1
27/01/2022 | 715.79 KB | pdf
H.C.L. nr. 8 din 27.01.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roșiori nr.75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
27/01/2022 | 88.92 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 8 din 2022- OUG 93-1
27/01/2022 | 413.27 KB | pdf
Anexa 1 HCL nr. 8 din 2022 - oug 93-1
27/01/2022 | 650.45 KB | pdf
H.C.L. nr. 7 din 27.01.2022 privind modificarea Anexei 1 la Hotarârea de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021
27/01/2022 | 80.49 KB | pdf
Anexa nr.1 la HCL nr.7 din.2022
27/01/2022 | 34.12 KB | pdf
H.C.L. nr.6 din 27.01.2022 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în comuna Roşiori
27/01/2022 | 77.71 KB | pdf
Retea Scolara_Primaria Comunei Rosiori_2022-2023
27/01/2022 | 42.38 KB | pdf
H.C.L. nr.5 din 27.01.2022 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 97 din 22. 12. 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
27/01/2022 | 75.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 4 din 27.01.2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a doamnei Szabo Annamaria și vacantarea postului de consilier
27/01/2022 | 75.29 KB | pdf
H.C.L. nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local
27/01/2022 | 73.75 KB | pdf
H.C.L. nr. 2 din 27.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
27/01/2022 | 85.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 1 din 27.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
27/01/2022 | 73.78 KB | pdf
H.C.L. nr. 103 din 16.12.2021 privind reîncadrarea personalului și aprobarea salariilor de bază, modificarea statului de funcţii pentru primăria comunei Rosiori prin transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rosiori
16/12/2021 | 104.13 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 103 din 16.12.2021
16/12/2021 | 258.62 KB | pdf
H.C.L. nr. 102 din 16.12.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021 –2027 a comunei Rosiori, județul Bihor
16/12/2021 | 86.5 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 102 din 16.12.2021 - Strategia de dezvoltare locala Rosiori 2021-2027
16/12/2021 | 10.57 MB | pdf
H.C.L. nr. 101 din 16.12.2021 privind aprobarea programului activităților culturale din comuna Roșiori pentru anul 2022
16/12/2021 | 86.43 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 101 din 16.12.2021
16/12/2021 | 71.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 100 din 16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022
16/12/2021 | 91.89 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 100 din 16.12.2021
16/12/2021 | 1.08 MB | pdf
H.C.L. nr. 99 din 16.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
16/12/2021 | 92.34 KB | pdf
H.C.L. nr. 98 din 16.12.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
16/12/2021 | 73.76 KB | pdf
H.C.L. nr. 97 din 16.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
16/12/2021 | 75.76 KB | pdf
H.C.L. nr. 96 din 16.12.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
16/12/2021 | 73.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 95 din 25.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”pentru proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR„
25/11/2021 | 77.37 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 95 din 25.11.2021
25/11/2021 | 301.3 KB | pdf
H.C.L. nr. 94 din 25.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reparații de asfaltare:accesul și parcare pe domeniul public la sediul primăriei, Comuna Roșiori ”
25/11/2021 | 73.99 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 94 din 25.11.2021
25/11/2021 | 736.42 KB | pdf
H.C.L. nr. 93 din 25.11.2021 privind retragerea Comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest
25/11/2021 | 98.39 KB | pdf
Act constitutiv A.I. zona NV - doc. anexe la HCL nr. 93 din 25.11.2021
25/11/2021 | 473.16 KB | pdf
Statut A.I. zona NV - doc. anexe la HCL nr. 93 din 25.11.2021
25/11/2021 | 1.02 MB | pdf
H.C.L. nr. 92 din 25.11.2021 privind majorarea capitalului social al societății APA CANAL NORD VEST SA
25/11/2021 | 91.94 KB | pdf
Anexe la HCL nr. 92 din 25.11.2021
25/11/2021 | 483.03 KB | pdf
H.C.L. nr. 91 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
25/11/2021 | 88.3 KB | pdf
H.C.L. nr. 90 din 25.11.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
25/11/2021 | 73.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 89 din 25.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
25/11/2021 | 77.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 88 din 25.11.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
25/11/2021 | 73.79 KB | pdf
H.C.L. nr. 87 din 21.10.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
21/10/2021 | 90.87 KB | pdf
H.C.L. nr. 86 din 21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ROSIORI”
21/10/2021 | 88.91 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 86 din 21.10.2021 - cerere finantare strazi
21/10/2021 | 157.15 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 86 din 21.10.2021 - deviz general strazi
21/10/2021 | 241.52 KB | pdf
H.C.L. nr. 85 din 21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori”
21/10/2021 | 90.22 KB | pdf
Anexele 1 si 2 la HCL nr. 85 din 21.10.2021
21/10/2021 | 424.46 KB | pdf
H.C.L. nr. 84 din 21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară din sat Roșiori, nr. 217, comuna Roșiori, judeţul Bihor”
21/10/2021 | 93.08 KB | pdf
Doc. anexa la HCL nr. 84 din 21.10.2021 - extras CF
21/10/2021 | 288.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 83 din 21.10.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii prețului de concesionare, respectiv, stabilirii prețului de pornire a vânzării terenului din intravilanul comunei, proprietatea comunei Roşiori, înscris în C.F. nr.52975 Roşiori, concesionat ca teren aferent construcției ocupat de imobile din proprietatea unei persoane fizice din comuna
21/10/2021 | 90.13 KB | pdf
H.C.L. nr. 82 din 21.10.2021 privind rectificarea Hotărârii nr.69/17.08.2021 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
21/10/2021 | 107.26 KB | pdf
H.C.L. nr. 81 din 21.10.2021 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 68 din 27. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și rectificarea bugetului local pe anul 2021
21/10/2021 | 89.21 KB | pdf
H.C.L. nr. 80 din 21.10.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
21/10/2021 | 73.78 KB | pdf
H.C.L. nr. 79 din 21.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
21/10/2021 | 79.79 KB | pdf
H.C.L. nr. 78 din 21.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
21/10/2021 | 73.72 KB | pdf
H.C.L. nr. 87 din 21.10.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
21/10/2021 | 128 KB | doc
H.C.L. nr. 77 din 23.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
23/09/2021 | 76.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 76 din 23.09.2021 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest
23/09/2021 | 74.48 KB | pdf
Anexe la HCL nr.76
23/09/2021 | 1.57 MB | pdf
H.C.L. nr. 75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
23/09/2021 | 66.73 KB | pdf
Anexe la HCL nr.75
23/09/2021 | 338.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 74 din 23.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de functionare și a tarifului de operare a Punctului de colectare separată a deșeurilor situata în comuna Roșiori nr.101/A
23/09/2021 | 61.85 KB | pdf
Anexe la HCL nr.74
23/09/2021 | 252.04 KB | pdf
H.C.L. nr. 73 din 23.09.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2021-2022
23/09/2021 | 97.32 KB | pdf
H.C.L. nr. 72 din 23.09.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
23/09/2021 | 59.95 KB | pdf
H.C.L. nr. 71 din 23.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
23/09/2021 | 62.46 KB | pdf
H.C.L. nr. 70 din 23.09.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
23/09/2021 | 59.88 KB | pdf
H.C.L. nr. 69 din 17.08.2021 privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor
17/08/2021 | 87.43 KB | pdf
H.C.L. nr. 68 din 17.08.2021 privind aprobarea dotării Punctului Ocazional de Trecere a Frontierei Roșiori-Pocsaj cu tonetă de control corespunzător normelor de sănătate și securitate în muncă în vigoare
17/08/2021 | 73.12 KB | pdf
H.C.L. nr. 67 din 17.08.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Roșiori
17/08/2021 | 70.07 KB | pdf
H.C.L. nr. 66 din 17.08.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
17/08/2021 | 74.98 KB | pdf
H.C.L. nr. 65 din 17.08.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
17/08/2021 | 59.91 KB | pdf
H.C.L. nr. 64 din 17.08.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
17/08/2021 | 61.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 63 din 17.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
17/08/2021 | 59.86 KB | pdf
H.C.L. nr. 62 din 19.07.2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
19/07/2021 | 73.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 61 din 19.07.2021 privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori
19/07/2021 | 65.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 60 din 19.07.2021 privind aderarea Comunei Roșiori la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
19/07/2021 | 68.5 KB | doc
H.C.L. nr. 59 din 19.07.2021 privind aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2022 a Scrisorii de garanție nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate cu AFIR
19/07/2021 | 83.71 KB | pdf
H.C.L. nr. 58 din 19.07.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
19/07/2021 | 76.77 KB | pdf
H.C.L. nr. 57 din 19.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Drum- platforma deseuri Comuna Rosiori ”
19/07/2021 | 74.15 KB | pdf
H.C.L. nr. 56 din 19.07.2021 privind aprobarea contractării unui cabinet avocat pentru reprezentarea instituției în raportul juridic existent cu PPMT Bihor
19/07/2021 | 73.08 KB | pdf
H.C.L. nr. 55 din 19.07.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori, pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
19/07/2021 | 110.26 KB | pdf
H.C.L. nr. 54 din 19.07.2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Roșiori
19/07/2021 | 75.03 KB | pdf
H.C.L. nr. 53 din 19.07.2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
19/07/2021 | 60.56 KB | pdf
H.C.L. nr. 52 din 19.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
19/07/2021 | 65.35 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 19.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
19/07/2021 | 60.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 50 din 29. 06. 2021 privind modificarea hotărârii nr. 12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”
29/06/2021 | 77.23 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 50 din 29.06.2021
29/06/2021 | 173.06 KB | pdf
H.C.L. nr. 49 din 29. 06. 2021 privind rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
29/06/2021 | 70.25 KB | pdf
H.C.L. nr. 48 din 29. 06. 2021 privind însuşirea stemei comunei Roşiori
29/06/2021 | 72.47 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 48 din 29.06.2021
29/06/2021 | 96.93 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 48 din 29.06.2021
29/06/2021 | 43.66 KB | pdf
H.C.L. nr. 47 din 29. 06. 2021 privind aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Local
29/06/2021 | 65.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 46 din 29. 06. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
29/06/2021 | 67.39 KB | pdf
H.C.L. nr. 45 din 29. 06. 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29/06/2021 | 65.88 KB | pdf
H.C.L. nr. 44 din 27. 05. 2021 privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție "MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR: CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA VAIDA, CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHAI BRAVU "
27/05/2021 | 62.35 KB | pdf
Acte anexe la HCL nr. 44 din 27.05.2021
27/05/2021 | 472.23 KB | pdf
H.C.L. nr. 43 din 27. 05. 2021 privind aprobarea amenajarii loca iei pentru punctul de colectare a de eurilor
27/05/2021 | 64.34 KB | pdf
Acte anexe la HCL nr. 43 din 27.05.2021
27/05/2021 | 1.52 MB | pdf
H.C.L. nr. 42 din 27. 05. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Roșiori
27/05/2021 | 63.35 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 42 din 27.05.2021
27/05/2021 | 213.1 KB | pdf
H.C.L. nr. 41 din 27. 05. 2021 privind aprobarea achiziționării a două porți de garaj și montarea lor la clădirea din Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori
27/05/2021 | 67.64 KB | pdf
H.C.L. nr. 40 din 27. 05. 2021 privind aprobarea prelungirii până la data de 14.08.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, în baza contractului de finanțare nerambu
27/05/2021 | 77.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 39 din 27. 05. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
27/05/2021 | 65.93 KB | pdf
H.C.L. nr. 38 din 27. 05. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
27/05/2021 | 70.05 KB | pdf
H.C.L. nr. 37 din 27. 05. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
27/05/2021 | 65.89 KB | pdf
H.C.L. nr. 36 din 22. 04. 2021 privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea vânzării terenului în suprafață de 78/29098 mp concesionat ca teren aferent construcției ocupat de construcția ce reprezintă în natură ”casă ”, către proprietara construcției
22/04/2021 | 120 KB | doc
H.C.L. nr. 35 din 22. 04. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Roșiori și înscrierea numărului cadastral rezultat în evidențele C.F. în proprietatea privata al comunei Rosiori
22/04/2021 | 63.9 KB | pdf
H.C.L. nr. 34 din 22. 04. 2021 privind aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România
22/04/2021 | 72.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 33 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Rosiori
22/04/2021 | 68.94 KB | pdf
Regulament-de-aplicare-a-OG-21 - Anexa la H.C.L. nr.33 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 104.16 KB | pdf
H.C.L. nr. 32 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor
22/04/2021 | 60.99 KB | pdf
Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor - Anexa la H.C.L. nr. 32 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 280.95 KB | pdf
H.C.L. nr. 31 din 22. 04. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
22/04/2021 | 65.21 KB | pdf
REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2021 - Anexa la H.C.L. nr.31 din 22. 04. 2021
22/04/2021 | 404.12 KB | pdf
H.C.L. nr. 30 din 22. 04. 2021 privind aprobarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2021
22/04/2021 | 61.81 KB | pdf
Buget initial sursa A si sursa E - doc. anexe la HCL nr. 30 din 22.04.2021
22/04/2021 | 198.07 KB | pdf
H.C.L. nr. 29 din 22. 04. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
22/04/2021 | 59.89 KB | pdf
H.C.L. nr. 28 din 22. 04. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
22/04/2021 | 161.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 27 din 22. 04. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
22/04/2021 | 59.68 KB | pdf
H.C.L. nr. 26 din 30. 03. 2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a doamnei Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier
30/03/2021 | 64.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 25 din 30. 03. 2021 privind aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale bunurilor Fundației “Maica Teresa” Oradea județul Bihor aflate pe raza comunei Rosiori, respectiv în localitatea Rosiori către Fundația Ecclesia Mater
30/03/2021 | 66.87 KB | pdf
H.C.L. nr. 24 din 30. 03. 2021 pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2021
30/03/2021 | 62.93 KB | pdf
PARUMF 2021 - Doc. anexa la HCL nr. 24
30/03/2021 | 409.73 KB | pdf
H.C.L. nr. 23 din 30. 03. 2021 privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei Roșiori - actualizat 2021 -
30/03/2021 | 65.69 KB | pdf
PAAR 2021 - Doc. anexa la HCL nr. 23
30/03/2021 | 480.7 KB | pdf
H.C.L. nr. 22 din 30. 03. 2021 pentru actualizarea H.C.L. nr. 37/31.07.2007 privind aprobarea concesionării unor suprafaţe de teren aferent construcţiei – Grajd cumpărat la lichidare C.A.P.
30/03/2021 | 67.76 KB | pdf
H.C.L. nr. 21 din 30. 03. 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020
30/03/2021 | 64.89 KB | pdf
Doc. anexa la HCL nr. 21 din 30.03.2021 - Cont executie buget
30/03/2021 | 154.33 KB | pdf
H.C.L. nr. 20 din 30. 03. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/03/2021 | 63.42 KB | pdf
H.C.L. nr. 19 din 30. 03. 2021privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/03/2021 | 62.3 KB | pdf
H.C.L. nr. 18 din 30. 03. 2021privind alegerea presedintelui de sedinta
30/03/2021 | 59.6 KB | pdf
H.C.L. nr. 17 din 18. 02. 2021 pentru mandatarea primarului comunei Rosiori pentru efectuarea diligențelor necesare în vederea schimbării începând cu anul 2022 a modului de contractare și tarifare a serviciului de salubrizare în comuna Rosiori
18/02/2021 | 62.58 KB | pdf
H.C.L. nr. 16 din 18. 02. 2021 privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării ”Programul pentru școli al României”
18/02/2021 | 63.81 KB | pdf
H.C.L. nr. 15 din 18. 02. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
18/02/2021 | 65.33 KB | pdf
H.C.L. nr. 14 din 18. 02. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
18/02/2021 | 60.83 KB | pdf
H.C.L. nr. 13 din 18. 02. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
18/02/2021 | 59.57 KB | pdf
H.C.L. nr. 12 din 21. 01. 2021 privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Vaida și înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata al comunei Rosiori
21/01/2021 | 59.15 KB | pdf
H.C.L. nr. 11 din 21. 01. 2021 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
21/01/2021 | 59.57 KB | pdf
H.C.L. nr. 10 din 21. 01. 2021 privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori
21/01/2021 | 58.84 KB | pdf
Raport gestionare bunuri - anexa la HCL nr. 10 din 21.01.2021
21/01/2021 | 1.22 MB | pdf
H.C.L. nr. 9 din 21. 01. 2021 privind aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu al comunei
21/01/2021 | 55.44 KB | pdf
Raport stare economica-sociala-mediu - anexa la HCL nr. 9 din 21.01.2021
21/01/2021 | 821.49 KB | pdf
H.C.L. nr. 8 din 21. 01. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, respectiv aprobare a finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile pentru proiectul: „Canalizare si statie de epurare in comuna Rosiori”
21/01/2021 | 60.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 7 din 21. 01. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
21/01/2021 | 58.47 KB | pdf
H.C.L. nr. 6 din 21. 01. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
21/01/2021 | 56.51 KB | pdf
H.C.L. nr. 5 din 21. 01. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
21/01/2021 | 54.36 KB | pdf
H.C.L. nr. 4 din 07. 01. 2021 privind aprobarea acoperirii deficitului din secțiunea de dezvoltare al bugetului anului 2020, din excedentul anilor precedenți
07/01/2021 | 60.64 KB | pdf
H.C.L. nr. 3 din 07. 01. 2021 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
07/01/2021 | 58.98 KB | pdf
H.C.L. nr. 2 din 07. 01. 2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
07/01/2021 | 55.85 KB | pdf
H.C.L. nr. 1 din 07. 01. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
07/01/2021 | 54.9 KB | pdf
HCL nr. 30 din 22.12.2020 - privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022 în comuna Roşiori
31/12/2020 | 145.42 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 22.12.2020 privind reîncadrarea personalului și aprobarea salariilor de bază pentru functii de demnitate publica alese, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
31/12/2020 | 71.42 KB | pdf
Reincadrare personal si aprob. salarii de baza
31/12/2020 | 236.32 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 22.12.2020 privind aprobarea programului activita ilor culturale din comuna Rosiori pentru
31/12/2020 | 52.4 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
31/12/2020 | 61.28 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr.27 din 22.12.2020 -Taxe si impozite 2021
31/12/2020 | 5.64 MB | pdf
H.C.L. nr.26 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
31/12/2020 | 56.89 KB | pdf
H.C.L. nr.25 din 22.12.2020 privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 84 din 23. 11. 2020 privind rectif
31/12/2020 | 52.98 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 22.12.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
31/12/2020 | 50.71 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 22.12.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
31/12/2020 | 63.62 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 22.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
31/12/2020 | 54.73 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.11.2020 privind modificarea Hotarârii nr.72 din 30.10.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor
17/12/2020 | 69.64 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.11.2020 privind aprobarea contributiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,
26/11/2020 | 69.69 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.11.2020 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii
26/11/2020 | 58.46 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.11.2020 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a unităţilor economice pe raza comunei Rosiori
26/11/2020 | 56.66 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor”
26/11/2020 | 53.58 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 17 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.92 MB | pdf
H.C.L. nr.16 din 19.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reparații la clădirea administrativă socio-culturală Roșiori”
26/11/2020 | 54.13 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 16 din 19.11.2020
26/11/2020 | 1.54 MB | pdf
H.C.L. nr.15 din 19.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
26/11/2020 | 50.74 KB | pdf
H.C.L. nr.14 din 19.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
26/11/2020 | 67.9 KB | pdf
H.C.L. nr.13 din 19.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
26/11/2020 | 65.34 KB | pdf
H.C.L. nr.12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”
13/11/2020 | 62.91 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 11 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 948.29 KB | pdf
H.C.L. nr.11 din 05.11.2020 privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori
13/11/2020 | 56.77 KB | pdf
H.C.L. nr.10 din 05.11.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/11/2020 | 60.91 KB | pdf
H.C.L. nr.9 din 05.11.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021
13/11/2020 | 81.67 KB | pdf
Anexa la H.C.L. nr. 8 din 05.11.2020 REGULAMENT FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL actualizat 2020
13/11/2020 | 256.31 KB | pdf
H.C.L. nr.8 din 05.11.2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
13/11/2020 | 64.84 KB | pdf
H.C.L. nr.7 din 05.11.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/11/2020 | 54.43 KB | pdf
H.C.L. nr.6 din 05.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/11/2020 | 56.7 KB | pdf
H.C.L. nr.5 din 05.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/11/2020 | 65.11 KB | pdf
H.C.L. nr.4 din 27.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate
05/11/2020 | 100.46 KB | pdf
H.C.L. nr.3 din 27.10.2020 privind alegerea viceprimarului
05/11/2020 | 61.93 KB | pdf
H.C.L. nr.2 din 27.10.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/11/2020 | 62.17 KB | pdf
H.C.L. nr.1 din 27.10.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
05/11/2020 | 62.01 KB | pdf
H.C.L. nr.86 din 18.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
30/09/2020 | 64.18 KB | pdf
H.C.L. nr.85 din 18.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/09/2020 | 61.67 KB | pdf
H.C.L. nr.84 din 18.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/09/2020 | 62.49 KB | pdf
H.C.L. nr.83 din 18.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/09/2020 | 61.65 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 82 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 903.12 KB | pdf
Anexa la HCL nr. 81 din 08.09.2020-1
16/09/2020 | 977.54 KB | pdf
H.C.L. nr.82 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.65 KB | pdf
H.C.L. nr.81 din 08.80.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
16/09/2020 | 63.53 KB | pdf
H.C.L. nr.80 din 08.80.2020 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru primaria comunei R
16/09/2020 | 63.64 KB | pdf
H.C.L. nr.79 din 08.09.2020 privind aprobarea instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubriza
16/09/2020 | 65.43 KB | pdf
H.C.L. nr.78 din 08.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020l
16/09/2020 | 68.11 KB | pdf
H.C.L. nr.77 din 08.09.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.76 din 08.09.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/09/2020 | 64.26 KB | pdf
H.C.L. nr.75 din 08.09.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/09/2020 | 61.84 KB | pdf
H.C.L. nr.74 din 30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Reparații Diguri în comuna Rosiori, jud, Bihor
02/09/2020 | 63.04 KB | pdf
H.C.L. nr.73 din 30.07.2020 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, ... a deşeurilor
02/09/2020 | 63.63 KB | pdf
H.C.L. nr.72 din 30.07.2020 privind aprobarea locatiilor pentru punctele de colectare a deseurilor
02/09/2020 | 69.04 KB | pdf
H.C.L. nr.71 din 30.07.2020 privind aprobarea metodologiei si a preturilor de valorificare a masei lemnoase
02/09/2020 | 64.31 KB | pdf
H.C.L. nr.70 din 30.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
02/09/2020 | 65.57 KB | pdf
H.C.L. nr.69 din 30.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
02/09/2020 | 61.63 KB | pdf
H.C.L. nr.68 din 30.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
02/09/2020 | 63.87 KB | pdf
H.C.L. nr.67 din 30.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
02/09/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.66 din 10.07.2020 privind participarea comunei Rosiori la “Programul privind sprijinirea eficien e
30/07/2020 | 60.93 KB | pdf
H.C.L. nr.65 din 10.07.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
30/07/2020 | 61.66 KB | pdf
H.C.L. nr.64 din 10.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
30/07/2020 | 63.11 KB | pdf
H.C.L. nr.63 din 10.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
30/07/2020 | 61.6 KB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top - 62 - 6
14/07/2020 | 2.85 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top 62-6 si 3
14/07/2020 | 2.87 MB | pdf
PLAN DE AMPLASAMENT+TABEL-top.62-13
14/07/2020 | 9.36 MB | pdf
Anexa 2 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROI-1
14/07/2020 | 601.48 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr. 61 din 30.06.2020 - ROF-1
14/07/2020 | 2.43 MB | pdf
H.C.L. nr.62 din 30.06.2020 privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 93919.12.2017 de la FNGCIMM S.A. –
14/07/2020 | 56.86 KB | pdf
H.C.L. nr.61 din 30.06.2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului pro
14/07/2020 | 56.71 KB | pdf
H.C.L. nr.60 din 30.06.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori, în
14/07/2020 | 58.38 KB | pdf
H.C.L. nr.59 din 30.06.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii pre ului de conc
14/07/2020 | 58.64 KB | pdf
H.C.L. nr.58 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
14/07/2020 | 65.21 KB | pdf
H.C.L. nr.57 din 30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
14/07/2020 | 61.78 KB | pdf
H.C.L. nr.56 din 30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
14/07/2020 | 64.35 KB | pdf
H.C.L. nr.55 din 30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
14/07/2020 | 61.71 KB | pdf
H.C.L. nr.54 din 27.05.2020 privind constituirea unor numere cadastrale în extravilanul comunei Rosiori, ...
16/06/2020 | 70.62 KB | pdf
H.C.L. nr.53 din 27.05.2020 privind aprobarea modului de plata a serviciului de salubrizare a comunei ROSIORI
16/06/2020 | 64.75 KB | pdf
H.C.L. nr.52 din 27.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
16/06/2020 | 66.39 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.51 din 27.05.2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
16/06/2020 | 61.95 KB | pdf
H.C.L. nr.50 din 27.05.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
16/06/2020 | 63.03 KB | pdf
H.C.L. nr.49 din 27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
16/06/2020 | 61.59 KB | pdf
H.C.L. nr.48 din 16.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al Comunei Rosiori pen
05/05/2020 | 65.95 KB | pdf
H.C.L. nr.47 din 16.04.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 23 din 2014 privind aprobarea concesionari
05/05/2020 | 67.01 KB | pdf
H.C.L. nr.46 din 16.04.2020 privind aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât arunci,,
05/05/2020 | 56.83 KB | pdf
H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia
05/05/2020 | 61.15 KB | pdf
Anexe la H.C.L. nr.45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile cu destinația de construcții și desfășurare de activități agrozootehn
05/05/2020 | 177.72 KB | pdf
H.C.L. nr.44 din 16.04.2020 privind asigurarea cofinantarii proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregatirea
05/05/2020 | 60.46 KB | pdf
H.C.L. nr.43 din 16.04. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
05/05/2020 | 56.79 KB | pdf
H.C.L. nr.42 din 16.04. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
05/05/2020 | 55.27 KB | pdf
H.C.L. nr.41 din 16.04. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
05/05/2020 | 71.81 KB | pdf
H.C.L. nr.40 din 16.04. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
05/05/2020 | 42.43 KB | pdf
H.C.L. nr.39 din 23.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
15/04/2020 | 48.65 KB | pdf
H.C.L. nr.38 din 23.03. 2020 privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliului local
15/04/2020 | 48.8 KB | pdf
H.C.L. nr.37 din 23.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
15/04/2020 | 46.48 KB | pdf
H.C.L. nr.36 din 23.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
15/04/2020 | 43.43 KB | pdf
H.C.L. nr.35 din 23.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
15/04/2020 | 42.37 KB | pdf
H.C.L. nr.34 din 10.03. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
23/03/2020 | 47.98 KB | pdf
H.C.L. nr.33 din 10.03. 2020 privind rectificarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
23/03/2020 | 49.11 KB | pdf
H.C.L. nr.32 din 10.03. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
23/03/2020 | 46.61 KB | pdf
H.C.L. nr.31 din 10.03. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
23/03/2020 | 43.68 KB | pdf
H.C.L. nr.30 din 10.03. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
23/03/2020 | 42.48 KB | pdf
H.C.L. nr.29 din 19.02. 2020 pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.28 din 19.02. 2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situ
13/03/2020 | 38.41 KB | pdf
H.C.L. nr.27 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.75 KB | pdf
H.C.L. nr.26 din 19.02. 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul
13/03/2020 | 43.93 KB | pdf
H.C.L. nr.25 din 19.02. 2020 privind aprobarea modificarii tarifelor prevazute în contractul de delegare a ge
13/03/2020 | 52.15 KB | pdf
H.C.L. nr.24 din 19.02. 2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesionala ind
13/03/2020 | 47.46 KB | pdf
H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Rosiori
13/03/2020 | 46.67 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.23 din 19.02. 2020 GESTIONAREA BUNURILOR 2019
13/03/2020 | 142.05 KB | pdf
H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 pentru aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu al co
13/03/2020 | 46.94 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.22 din 19.02. 2020 Raport starea economico-sociala si de mediu a comunei Rosiori 2019
13/03/2020 | 135.08 KB | pdf
H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 privind aprobarea bugetului comunei Rosiori pentru anul 2020
13/03/2020 | 44.68 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.21 din 19.02. 2020 BUGET 2020 x
13/03/2020 | 45 KB | pdf
H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Rosiori pentru anul
13/03/2020 | 43.66 KB | pdf
anexa la H.C.L. nr.20 din 19.02. 2020 cont executie buget 2019 x
13/03/2020 | 48.63 KB | pdf
H.C.L. nr.19 din 19.02. 2020 privind aprobarea procesului verbal a sedintei Consiliului Local
13/03/2020 | 42.32 KB | pdf
H.C.L. nr.18 din 19.02. 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
13/03/2020 | 50.43 KB | pdf
H.C.L. nr.17 din 19.02. 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
13/03/2020 | 42.29 KB | pdf
HCL nr. 16 din 30.01.2020
02/03/2020 | 102.41 KB | pdf
HCL nr. 15 din 30.01.2020
02/03/2020 | 750.77 KB | pdf
HCL nr. 14 din 30.01.2020
02/03/2020 | 745.73 KB | pdf
HCL nr. 13 din 30.01.2020
02/03/2020 | 725.91 KB | pdf
HCL nr. 12 din 30.01.2020
02/03/2020 | 944.24 KB | pdf
HCL nr. 11 din 30.01.2020
02/03/2020 | 534.13 KB | pdf
HCL nr. 10 din 30.01.2020
02/03/2020 | 110.48 KB | pdf
HCL nr. 9 din 30.01.2020
02/03/2020 | 689.36 KB | pdf
HCL nr. 8 + ANEXE din 30.01.2020
02/03/2020 | 2.57 MB | pdf
HCL nr. 7 din 30.01.2020
02/03/2020 | 54.57 KB | pdf
HCL nr. 6 din 30.01.2020
02/03/2020 | 114.33 KB | pdf
HCL nr. 5 din 30.01.2020
02/03/2020 | 56.66 KB | pdf
HCL nr. 4 din 09.01.2020
02/03/2020 | 74.09 KB | pdf
HCL nr. 3 din 09.01.2020
02/03/2020 | 192.54 KB | pdf
HCL nr. 2 din 09.01.2020
02/03/2020 | 198.16 KB | pdf
HCL nr. 1 din 09.01.2020
02/03/2020 | 197.16 KB | pdf
Memoriu tehnic, Plan de situatie H.C.L. nr. 39
01/01/1970 | B | pdf
Memoriu tehnic, Plan de situatie H.C.L. nr. 39
01/01/1970 | B | pdf