DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
Dispozitia nr .101 din 13.09.2023 privind constituirea comisiei de recepție a echipamentelor IT livrate în cadrul proiectului de investiții ”Modernizarea, renovarea și dotarea caminului cultural in sat Rosiori, comuna Rosiori, județul Bihor”
13/09/2023 | 61.98 KB | pdf
Dispozitia nr .100 din 07.09.2023 privind nominalizarea reprezentantilor primarului comunei Rosiori în consili
07/09/2023 | 74.94 KB | pdf
Dispozitia nr .99 din 07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local în _edin_a ordinara
07/09/2023 | 73.98 KB | pdf
Dispozitia nr .98 din 06.09.2023 privind delegarea atribu_iilor de ofi_er de stare civila
06/09/2023 | 61.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 97 din 04.09.2023 incetare indemnizatie insotitor Nagy Ileana
04/09/2023 | 55.79 KB | pdf
Dispozitia nr. 96 din 31.08.2023-C.O. Ardelean Loredana
31/08/2023 | 58.3 KB | pdf
Dispozitia nr. 95 din 24.08.2023 acordare indemniz. insotitor Tirla Milian
24/08/2023 | 56.29 KB | pdf
Dispozitia nr. 94 din 24.08.2023 acordare indemniz. insotitor Nagy Ileana
24/08/2023 | 57.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 93 din 24.08.2023-acordare C.O. Spalek Iuliana
24/08/2023 | 57.92 KB | pdf
Dispozitia nr. 92 din 24.08.2023-acordare C.O. Bugyi Piroska
24/08/2023 | 57.87 KB | pdf
Dispozitia nr. 91 din 24.08.2023 incetare indemnizatie insotitor Nica Ioan
24/08/2023 | 56.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 90 din 31.07.2023 incetare indemnizatie insotitor Barta Iosif - Emeric
31/07/2023 | 56.88 KB | pdf
Dispozitia nr. 89 din 31.07.2023-C.O. Hortea Saveta
31/07/2023 | 57.61 KB | pdf
Dispozitia nr. 88 din 27.07.2023 acordare indemniz. insotitor Codoban Stefan
27/07/2023 | 56.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 87 din 27.07.2023 acordare indemniz. insotitor Hiri_ Ana
27/07/2023 | 57.08 KB | pdf
Dispozitia nr. 86 din 25.07.2023 privind delegarea de atributii
25/07/2023 | 61.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 85 din 25.07.2023 privind constituirea comisiei de recep_ie la terminarea lucrarilor de constru
25/07/2023 | 62.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 84 din 18.07.2023 privind constituirea comisiei de recep_ie la furnizare produse în cadrul ”Mo
18/07/2023 | 62.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 83 din 18.07.2023 privind constituirea comisiei de recep_ie la furnizare produse în cadrul ”Mo
18/07/2023 | 62.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 82 din 14.07.2023 privind convocarea Consiliului Local în _edin_a ordinara
14/07/2023 | 73.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 81 din 13.07.2023 privin constituirea comisiei de recep_ie par_iala pentru lucrarile efectuate
13/07/2023 | 62.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 80 din 13.07.2023 privin constituirea comisiei de recep_ie la terminarea lucrarilor pentru obie
13/07/2023 | 62.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 79 din 10.07.2023 acordare indemniz. insotitor Nica Ioan
10/07/2023 | 56.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 78 din 05.07.2023 privin convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
05/07/2023 | 61 KB | pdf
Dispozitia nr. 77 din 04.07.2023 prelungirea încadrarii în muncă a d-lui Sinka Ladislau-Francisc, încadrat pe post de asistent personal
04/07/2023 | 56.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 76 din 29.06.2023 privin reîncadrarea d-lui Varga Sandor în funcția publică specifică de secretar general al comunei Rosiori, județul Bihor
29/06/2023 | 61.5 KB | pdf
Dispozitia nr. 75 din 26.06.2023 privind numirea, din cadrul primăriei ca membru, a două persoane pentru a participa la recepțiea la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul ”Sala de educație fizică școlară, sat Rosiori nr. 217, comuna Rosiori, jud. Bihor”
26/06/2023 | 61.75 KB | pdf
Dispozitia nr. 74 din 23.06.2023 privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment asistenta sociala, din aparatul de specialitate al primarului comunei Roșiori, județul Bihor, a doamnei Maior Dora
23/06/2023 | 68.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 73 din 23.06.2023 privind acordarea gradaţiei 2, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-lui Borozsnyai Miklós, având funcția de muncitor necalificat la Primăria comunei Roșiori
23/06/2023 | 68.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 72 din 15.06.2023 privind constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în cadrul investiției”Modernizarea, renovarea și dotarea caminului cultural în sat Roșiori, comuna Roșiori, Județul Bihor”
15/06/2023 | 68.82 KB | pdf
Dispozitia nr. 71 din 15.06.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/06/2023 | 92.4 KB | pdf
Dispozitia nr. 70 din 15.06.2023 acordarea indemnizației de handicap bolnavei Pup Florița, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal – Duca Florica
15/06/2023 | 57.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 15.06.2023 incetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnavul STANCA TEODOR încadrat în grad de handicap grav
15/06/2023 | 55.95 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 12.06.2023 privind aprobarea planului anual de achizitii publice actualizat pentru anul 2023
12/06/2023 | 67.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 09.06.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară
09/06/2023 | 69.88 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 25.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
25/05/2023 | 76.45 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 25.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în _edin_a ordinara
25/05/2023 | 76.45 KB | pdf
Dispozitia nr. 65 din 24.05.2023 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Reparatii fosa septică în comuna Rosiori”
24/05/2023 | 66.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 23.05.2023 acordarea indemnizației de handicap bolnavului Nagy Gyula, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal – Nagy Maria
23/05/2023 | 57.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 63 din 23.05.2023 incetarea dreptului la alocaţia pentru susținerea familiei numitei REZMUVES VIOLA
23/05/2023 | 56.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 23.05.2023 incetarea dreptului la alocaţia pentru susținerea familiei numitei VENCZEL KRISZTINA
23/05/2023 | 56.46 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 23.05.2023 incetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava BLAJ CATIȚA încadrată în grad de handicap grav
23/05/2023 | 56.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 23.05.2023 incetarea dreptului la ajutor social d-lui PETRIȚA GHEORGHE
23/05/2023 | 56.75 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 18.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori
18/05/2023 | 71.76 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 17.05.2023 privind numirea numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Execuție lucrări de constructii pentru cămin cultural în localitatea Mihai Bravu aferent obiectivului de investiții: „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în comuna Roșiori, județul Bihor”
17/05/2023 | 72.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 57 din 15.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară
15/05/2023 | 73.26 KB | pdf
Dispozitia nr. 56 din 08.05.2023 incetare supliment energie Hegedus H
08/05/2023 | 64.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 08.05.2023 Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava FABIAN ELISAVETA încadrată în grad de handicap grav
08/05/2023 | 56.5 KB | pdf
Dispozitia nr 54 din 08.05.2023 privind acordarea ajutorului conform O.U.G. nr. 113 din 2022 d-nei Rezmives Gizella
08/05/2023 | 55.78 KB | pdf
Dispozitia nr. 53 din 02.05.2023 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava PANC ELENA încadrată în grad de handicap grav
02/05/2023 | 55.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 28.04.2023 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava SZILAGYI VIORICA încadrată în grad de handicap grav
28/04/2023 | 55.74 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 28.04.2023 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei
28/04/2023 | 59.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 50 din 28.04.2023 privind suspendarea alocaţiei pentru susținerea familiei.
28/04/2023 | 54.68 KB | pdf
Dispozitia nr. 49 din 28.04.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava FABIAN ELISAVETA încadrată în grad de handicap grav
28/04/2023 | 56.91 KB | pdf
Dispozitia nr. 48 din 28.04.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava BLAJ CATIȚA încadrată în grad de handicap grav
28/04/2023 | 56.82 KB | pdf
Dispozitia nr. 47 din 28.04.2023 privind acordarea gradaţiei 4, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-nei Győri Diana - Elena, având funcția de Consilier I principal/Compartiment Relații cu publicul la Primăria comunei Roșiori
28/04/2023 | 68.87 KB | pdf
Dispozitia nr. 46 din 28.04.2023 privind acordarea gradaţiei 3, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-lui Borozsnyai Attila, având funcția de muncitor necalificat la Primăria comunei Roșiori
28/04/2023 | 68.08 KB | pdf
Dispozitia nr. 45 din 27.04.2023 privind acordarea indemnizatiei de hrană pentru Asistenți Personali
27/04/2023 | 67.54 KB | pdf
Dispozitia nr. 44 din 20.04.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
20/04/2023 | 63.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 43 din 19.04.2023 privind constituirea comisiei de efectuare a inspectiei în teren pentru verificarea realității datelor cuprinse în declarațiile de împunere depuse de contribuabili
19/04/2023 | 67.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 42 din 13.04.2023 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Reparații iluminat public și Clădire Roșiori nr. 69”
13/04/2023 | 69.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 41 din 12.04.2023 privind convocarea Consiliului Local de îndată în ședință extraordinară
12/04/2023 | 70.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 40 din 05.04.2023 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Dan Valentina-Olimpia, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Dan Viorica
05/04/2023 | 64.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 39 din 31.03.2023 privind delegarea atribuțiilor de responsabil cu probleme sociale
31/03/2023 | 68.91 KB | pdf
Dispozitia nr. 38 din 31.03.2023 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă
31/03/2023 | 74.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 37 din 31.03.2023 privind indemnizației de handicap bolnavei Rézmüves Ilona, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal – Leander Eva
31/03/2023 | 55.59 KB | pdf
Dispozitia nr. 36 din 31.03.2023 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Balla Iacov, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal – Balla Eva
31/03/2023 | 55.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 35 din 23.03.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
23/03/2023 | 72.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 34 din 22.03.2023 privind constituirea comisiei de verificare a situațiilor sesizate de Asociația Composesoratului de Pădure și Pășune Roșiori
22/03/2023 | 66.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 33 din 17.03.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roșiori
17/03/2023 | 69.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 17.03.2023 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
17/03/2023 | 68.17 KB | pdf
Dispozitia nr. 31 din 17.03.2023 privind aprobarea planului annual de achizitii publice pentru anul 2023
17/03/2023 | 67.57 KB | pdf
Dispozitia nr 30 din 13.03.2023 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava KISS MARIA încadrată în grad de handicap grav
13/03/2023 | 55.4 KB | pdf
Dispozitia nr. 29 din 07.03.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară
07/03/2023 | 68.47 KB | pdf
Dispozitia nr 28 din 03.03.2023 privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei si suplimentul pentru energie
03/03/2023 | 57.98 KB | pdf
Dispozitia nr 27 din 24.02.2023 privind încadrarea în muncă a d-lui Buștea Leontin, pe post de asistent personal
24/02/2023 | 57.59 KB | pdf
Dispozitia nr 26 din 24.02.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Kiss Maria, încadrat în grad de handicap grav
24/02/2023 | 56.3 KB | pdf
Dispozitia nr 25 din 21.02.2023 privind acordarea ajutorului social numitului Petrița Gheorghe
21/02/2023 | 57.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 24 din 16.02.2023 privind desfacerea contractului de muncă a d-nei Parti Renata din funcţia de Inspector de specialitate – personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea procedurilor administrative
16/02/2023 | 61.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 23 din 16.02.2023 privind încetarea suspendării contractului individual de muncă a d-nei Parti Renata
16/02/2023 | 61.24 KB | pdf
Dispozitia nr. 22 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 21 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69 KB | pdf
Dispozitia nr. 20 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.03 KB | pdf
Dispozitia nr. 19 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 18 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 17 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 16 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 15 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 14 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 13 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 12 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 11 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 10 din 16.02.2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare
16/02/2023 | 69.23 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din 16.02.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
16/02/2023 | 73.08 KB | pdf
Dispozitia nr.8 din 03.02.2023 privind valoarea indemnizației pentru însoțitorul adultului cu handicap grav începând cu 1ianuarie 2023
03/02/2023 | 61.05 KB | pdf
Dispozitia nr. 7 din 25.01.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
25/01/2023 | 71.66 KB | pdf
Dispozitia nr 6 din 20.01.2023 privind încadrarea în muncă a d-lui Papp Jozsef-Zoltan, pe post de asistent personal
20/01/2023 | 57.41 KB | pdf
Dispozitia nr 5 din 20.01.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Kelemen Iolanda încadrată în grad de handicap grav
20/01/2023 | 56.27 KB | pdf
Dispozitia nr.4 din 17.01.2023 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Demontaj instalatie iluminat festiv”
17/01/2023 | 61.49 KB | pdf
Dispozitia nr.3 din 16.01.2023 privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Rosiori
16/01/2023 | 72.49 KB | pdf
Dispozitia nr.2 din 06.01.2023 privind modificarea cuantumul brut al salariilor pentru personalul primariei încadrat cu salar de încadrare sub salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
06/01/2023 | 75.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 1 din 05.01.2023 încetarea contractului individual de muncă a salariatului Bărcăuan Lenuța - asistent personal al persoanei cu handicap grav
05/01/2023 | 57 KB | pdf
Dispozitia nr. 116 din 30. 12. 2022 privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la Primăria comunei Roşiori pe anul 2022
30/12/2022 | 84.58 KB | pdf
Dispozitia nr. 115 din 28. 12. 2022 privind încadrarea în muncă pe postul contractual temporar vacant de Inspector de specialitate - Compartiment Cultural și monitorizarea procedurilor administrative a d-nei Simon G. Monika Ildiko
28/12/2022 | 61.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 114 din 28. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Executia lucrărilor de betonare la statia de apa in comuna Rosiori”
28/12/2022 | 61.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 113 din 27.12.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Toth Izabella, pe post de asistent personal
27/12/2022 | 57.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 112 din 27. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Furnizare sistem de supraveghere video format din camere video LPR cu echipament de management local inclus in Comuna Rosiori”
27/12/2022 | 61.33 KB | pdf
Dispozitia nr. 111 din 23. 12. 2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru “Achiziția serviciilor pentru Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unui numar minim de 2286 imobile, situate în extravilanul U.A.T. Comuna Roșiori”
23/12/2022 | 62.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 110 din 23. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Servicii de reparatii instalatie de iluminat public”
23/12/2022 | 61.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 109 din 22. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Lucrari de pietruire in comuna Rosiori, judetul Bihor”
22/12/2022 | 61.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 108 din 21.12.2022 Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava BURCA VIORICA încadrată în grad de handicap grav
21/12/2022 | 55.73 KB | pdf
Dispozitia nr. 107 din 21.12.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Spalek Iuliana, pe post de asistent personal
21/12/2022 | 57.82 KB | pdf
Dispozitia nr. 106 din 21.12.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Dăian Mariana-Florica, pe post de asistent personal
21/12/2022 | 57.97 KB | pdf
Dispozitia nr. 105 din 21.12.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Bărcăuan Lenuța, pe post de asistent personal
21/12/2022 | 57.69 KB | pdf
Dispozitia nr. 104 din 21.12.2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie, persoanelor din anexele la prezenta dispoziție
21/12/2022 | 57.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 103 din 20. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Montaj instalatie iluminat festiv”
20/12/2022 | 61.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 102 din 16. 12. 2022 privind desemnare responsabil cu primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor
16/12/2022 | 60.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 101 din 15. 12. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/12/2022 | 79.72 KB | pdf
Dispozitia nr. 100 din 14. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Asfaltarea acces cladirea administrativă multifunctionala, în loc.Rosiori nr.69”
14/12/2022 | 61.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 99 din 08. 12. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Lucrari de plombari a gropilor din asfalt a strazilor din Comuna Rosiori”
08/12/2022 | 61.87 KB | pdf
Dispozitia nr. 98 din 07. 12. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
07/12/2022 | 60.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 97 din 05.12.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnavul BATIZ IOSIF încadrat în grad de handicap grav
05/12/2022 | 55.24 KB | pdf
Dispozitia nr. 96 din 29. 11. 2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de – Inspector de specialitate - Compartiment Cultural și monitorizarea procedurilor administrative - din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Roșiori
29/11/2022 | 70.08 KB | pdf
Dispozitia nr. 95 din 24. 11. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Servicii de reparații instalație iluminat public”
24/11/2022 | 61.93 KB | pdf
Dispozitia nr. 94 din 23.11.2022 Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava SZILAGYI MARIA încadrată în grad de handicap gravx
23/11/2022 | 55.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 93 din 23. 11. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,
23/11/2022 | 120 KB | doc
Dispozitia nr. 92 din 22.11.2022 încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava CZIRJAK MARGARETA încadrată în grad de handicap grav
22/11/2022 | 55.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 91 din 22.11.2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie, persoanelor din anexele la prezenta dispoziție
22/11/2022 | 58.03 KB | pdf
Dispozitia nr. 90 din 31. 10. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
31/10/2022 | 60.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 89 din 28.10.2022 Privind acordarea indemnizației de insoțitor pentru Magyari Zsuzsanna-Aranka fiind reprezentantul legal a minorei Magyari Ioana-Denisa, încadrată în grad de handic
28/10/2022 | 56.7 KB | pdf
Dispozitia nr. 88 din 28.10.2022 Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Szodri Rozalia, încadrată în grad de handicap grav
28/10/2022 | 56.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 87 din 28.10.2022 Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Burca Viorica, încadrat în grad de handicap grav
28/10/2022 | 55.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 86 din 28.10.2022 acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Mihuța Ioan, încadrat în grad de handicap grav
28/10/2022 | 55.62 KB | pdf
Dispozitia nr. 85 din 27.10.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava TOMELE FLOARE încadrată în grad de handicap grav
27/10/2022 | 55.33 KB | pdf
Dispozitia nr. 84 din 25. 10. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, luni, 31 octombrie 2022, ora 8:00
25/10/2022 | 63.69 KB | pdf
Dispozitia nr. 83 din 24. 10. 2022 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra proprietăților afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes local
24/10/2022 | 64.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 82 din 18. 10. 2022 privind Exproprierea imobilelor reprezentând terenuri în suprafață de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a unui Composesorat urbarial, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”
18/10/2022 | 66.84 KB | pdf
Dispozitia nr. 81 din 17.10.2022 Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Barta Iosif-Emeric, încadrat în grad de handicap grav
17/10/2022 | 56.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 80 din 17.10.2022 Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Hollo Ecaterina, încadrată în grad de handicap grav
17/10/2022 | 56.91 KB | pdf
Dispozitia nr.79 din 06. 10. 2022 privind acordarea gradaţiei 3, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-nei Barcsa Monika, având funcția de Casier/Compartiment financiar-contabil la Primăria comunei Roșiori
06/10/2022 | 61.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 78 din 05.10.2022 Privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Hortea Samuel, prin reprezentantul legal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Hortea Saveta
05/10/2022 | 56.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 77 din 05.10.2022 Privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Török Iosif, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Szűcs (născută Török) Timea-Maria
05/10/2022 | 57.85 KB | pdf
Dispozitia nr. 76 din 05.10.2022 Privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Balla Iacov, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Balla Eva
05/10/2022 | 56.42 KB | pdf
Dispozitia nr. 75 din 29.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Stanca Teodor, încadrat în grad de handicap grav
29/09/2022 | 55.63 KB | pdf
Dispozitia nr.74 din 27. 09. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
27/09/2022 | 60.41 KB | pdf
Dispozitia nr. 73 din 27.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Cimbrea Floare, încadrată în grad de handicap grav
27/09/2022 | 56.44 KB | pdf
Dispozitia nr.72 din 23. 09. 2022 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în comuna Roșiori, județul Bihor, împărțită în loturi după cum urmează: Lot 1 - Cămin cultural în localitatea Vaida, Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Mihai Bravu,
23/09/2022 | 63.97 KB | pdf
Dispozitia nr.71 din 19. 09. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată
19/09/2022 | 63.84 KB | pdf
Dispozitia nr. 70 din 15.09.2022 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Sinka Patrik, prin reprezentantul legal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Sinka Ladislau-Francisc
15/09/2022 | 58.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 15. 09. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/09/2022 | 64.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 12. 09. 2022 privind Convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
12/09/2022 | 62.81 KB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 08. 09. 2022 privind nominalizarea reprezentanţilor primarului comunei Rosiori în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2022-2023
08/09/2022 | 74.25 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 06. 09. 2022 privind acordarea gradaţiei 5, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-lui Prinyi Bela, având funcția de Consilier I superior/Compartiment financiar-contabil la Primăria comunei Roșiori
06/09/2022 | 61.26 KB | pdf
Dispozitia nr. 65 din 01. 09. 2022 privind modificarea cuantumul brut al salariilor de bază, salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiaza personalul plătit din fonduri publice din cadrul primăriei comunei Roșiori
01/09/2022 | 75.64 KB | pdf
Anexa la dispozitia nr. 65 din 01.09.2022
01/09/2022 | 51.06 KB | pdf
Dispoziția nr. 64 din 11.08.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
11/08/2022 | 134.15 KB | pdf
Dispoziția nr. 63 din 08.08.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pt. bolnava Căbău Floare încadrată în grad de handicap grav
08/08/2022 | 209.68 KB | pdf
Dispoziția nr. 62 din 21.07.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Hortea Saveta pe post de asistent personal
21/07/2022 | 123.87 KB | pdf
Dispoziția nr. 61 din 21.07.2022 privind delegarea de atribuții
21/07/2022 | 72.26 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 14.07.2022 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Bugyi Istvan, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Bugyi Piroska
14/07/2022 | 58.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 14. 07. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
14/07/2022 | 68.7 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 13. 07. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ”Reparații pivniță în comuna Rosiori”
13/07/2022 | 62.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 57 din 13.07.2022 privind acordarea Acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Peles Ecaterina, încadrată în grad de handicap grav
13/07/2022 | 58.69 KB | pdf
Dispozitia nr. 56 din 13.07.2022 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Ardelean Denis-Ionuț, prin reprezentantul legal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Ardelean Loredana
13/07/2022 | 58.91 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 29. 06. 2022 privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020 privind organizarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 în comuna Rosiori pentru persoanele care refuză recenzarea
29/06/2022 | 64.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 54 din 28.06.2022 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Pup Florița, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Duca Florica
28/06/2022 | 58.81 KB | pdf
Dispozitia nr. 53 din 23. 06. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
23/06/2022 | 63.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 03.06.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Tomele Ana încadrată în grad de handicap grav
03/06/2022 | 56.78 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 03.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Szasz Viorica-Csilla - asistent personal al persoanei cu handicap grav
03/06/2022 | 58.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 50 din 03.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Bere Erika - asistent personal al persoanei cu handicap grav
03/06/2022 | 58.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 49 din 02. 06. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară, marți, 07 iunie 2022, ora 8:00
02/06/2022 | 63.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 48 din 02. 06. 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022,
02/06/2022 | 69.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 47 din 25. 05. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, pe marti, 31 mai 2022, ora 8:00
25/05/2022 | 70.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 46 din 23. 05. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată, marți, 24 mai 2022, ora 8:00
23/05/2022 | 70.33 KB | pdf
Dispozitia nr. 45 din 23.05.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Rezmuves Csintia-Viorica, încadrată în grad de handicap grav
23/05/2022 | 58.16 KB | pdf
Dispozitia nr. 44 din 23.05.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Căbău Floare încadrată în grad de handicap grav
23/05/2022 | 58.73 KB | pdf
Dispozitia nr. 43 din 23.05.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Kalmar Iuliu încadrat în grad de handicap grav
23/05/2022 | 57.03 KB | pdf
Dispozitia nr. 42 din 23.05.2022 privind incetarea contractului individual de muncă a salariatei Kalmar Elisabeta- asistent personal al persoanei cu handicap grav
23/05/2022 | 57.96 KB | pdf
Dispozitia nr. 41 din 16. 05. 2022 privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rosiori, județul Bihor
16/05/2022 | 69.14 KB | pdf
Dispozitia nr. 40 din 11.05.2022 Privind indemnizației de handicap bolnavului Nagy Gyula, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Nagy Maria
11/05/2022 | 57.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 39 din 11. 05. 2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru “Furnizare produse in cadrul obiectivului de investitii: „Achizitie miniexcavator in comuna Roșiori, judetul Bihor”
11/05/2022 | 69.26 KB | pdf
Dispozitia nr. 38 din 6. 05. 2022 privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară
06/05/2022 | 68.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 37 din 21. 04. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, pe joi, 28 aprilie 2022, ora 8:00
21/04/2022 | 63.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 36 din 19. 04. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată, miercuri, 20 aprilie 2022, ora 8:00
19/04/2022 | 62.78 KB | pdf
Dispozitia nr. 35 din 14. 04. 2022 privind completarea Programului Achizitiilor Publice aprobat prin dispozitia primarului nr. 78 din 21.10.2021 pentru proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori”
14/04/2022 | 61.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 34 din 14. 04. 2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru “Achiziția serviciilor pentru Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unui numar minim de 1139 imobile, situate în extravilanul U.A.T. Comuna Roșiori”
14/04/2022 | 62.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 33 din 12.04.2022 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Dan Valentina-Olimpia, persoană cu handicap grav, pe perioada cocediului de odihnă al asistentului personal - Dan Viorica
12/04/2022 | 58.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 24.03.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Szilagyi Maria încadrată în grad de handicap grav
24/03/2022 | 58.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 31 din 22. 03. 2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roșiori
22/03/2022 | 62.05 KB | pdf
Dispozitia nr. 30 din 22. 03. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
22/03/2022 | 112.5 KB | doc
Dispozitia nr. 29 din 09.03.2022 privind indemnizației de handicap bolnavei Rezmuves Ilona, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Leander Eva
09/03/2022 | 57.96 KB | pdf
Dispozitia nr. 28 din 28. 02. 2022 privind organizarea, la nivelul Comunei Rosiori, a punctului de colectare temporară a ajutoarelor furnizate de către cetățeni/organizații neguvernamentale, în vederea sprijinirii populației civile refugiate din Ucraina
28/02/2022 | 60.77 KB | pdf
Dispozitia nr. 27 din 28. 02. 2022 pentru completarea dispoziției nr. 17/23.02.2022 privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată
28/02/2022 | 63.85 KB | pdf
Dispozitia nr. 26 din 28. 02. 2022 privind actualizarea comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
28/02/2022 | 66.07 KB | pdf
Dispozitia nr. 25 din 25. 02. 2022 privind completarea BUGETULUI INITIAL - sursa A - pe anul 2022
25/02/2022 | 67.14 KB | pdf
Dispozitia nr. 24 din 24.02.2022 privind încadrarea în muncă a d-nei Török Timea-Maria, pe post de asistent personal
24/02/2022 | 58.56 KB | pdf
Dispozitia nr. 23 din 24.02.2022 privind încadrarea în munca a d-nei Balla Eva, pe post de asistent personal.
24/02/2022 | 58.49 KB | pdf
Dispozitia nr. 22 din 24.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru Balla Eva – reprezentant legal al minorului Balla Iacov
24/02/2022 | 58.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 21 din 24.02.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Batiz Iosif încadrat în grad de handicap grav
24/02/2022 | 56.67 KB | pdf
Dispozitia nr. 20 din 24.02.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Czirjak Margareta încadrată în grad de handicap grav
24/02/2022 | 57.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 19 din 24.02.2022 privind Incetarea contractului individual de muncă a salariatei Czirjak Maria-Magdolna- asistent personal al persoanei cu handicap grav
24/02/2022 | 57.89 KB | pdf
Dispozitia nr. 18 din 24. 02. 2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Drum – platforma deseuri Comuna Rosiori”
24/02/2022 | 61.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 24.03.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Szilagyi Maria încadrată în grad de handicap grav
24/02/2022 | 58.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 17 din 23. 02. 2022 privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată
23/02/2022 | 68.5 KB | pdf
Dispozitia nr. 16 din 21.02.2022 Acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
21/02/2022 | 57.85 KB | pdf
Dispozitia nr. 15 din 14.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Peleș Iosif încadrată în grad de handicap grav
14/02/2022 | 55.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 14 din 10. 02. 2022 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 17 februarie 2022, ora 18:00
10/02/2022 | 72.08 KB | pdf
Dispozitia nr. 13 din 02. 02. 2022 privind aprobarea planului annual de achizitii publice pentru anul 2022
02/02/2022 | 60.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 12 din 02. 02. 2022 privind actualizarea Comisiei speciale pentru inventarierea domeniului public al comunei Rosiori
02/02/2022 | 61.08 KB | pdf
Dispozitia nr. 11 din 26.01.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Szilagyi Viorica încadrată în grad de handicap grav
26/01/2022 | 58.22 KB | pdf
Dispozitia nr. 10 din 26.01.2022 privind valoarea indemnizației pentru însoțitorul adultului cu handicap grav începând cu 1 ianuarie 2022
26/01/2022 | 55.76 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din 20. 01. 2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
20/01/2022 | 58.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 8 din 20. 01. 2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
20/01/2022 | 58.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 7 din 20. 01. 2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
20/01/2022 | 58.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 6 din 20. 01. 2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
20/01/2022 | 58.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 5 din 20. 01. 2022 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
20/01/2022 | 58.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 4 din 20. 01. 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
20/01/2022 | 58.03 KB | pdf
Dispozitia nr. 3 din 20. 01. 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
20/01/2022 | 58.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 2 din 20. 01. 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 27 ianuarie 2022, ora 18:00
20/01/2022 | 76.31 KB | pdf
Dispozitia nr. 1 din 07. 01. 2022 privind desfacerea contractului de muncă a d-lui Boda Gergely-Zoltan din funcţia de Consilier personal al viceprimarului comunei Roșiori
07/01/2022 | 61.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 98 din 29. 12. 2021 privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la Primăria comunei Roşiori pe anul 2021
29/12/2021 | 84.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 97 din 22. 12. 2021 privind rectificarea bugetului comunei
22/12/2021 | 64.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 96 din 21.12.2021 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
21/12/2021 | 59.6 KB | pdf
Dispozitia nr. 95 din 21.12.2021 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie
21/12/2021 | 59.6 KB | pdf
Dispozitia nr. 94 din 20. 12. 2021 privind ttransformarea postului ca urmare a promovării în grad profesional superior a d-nei Győri Diana Elena, ANFP (ID 425778), funcţionar public de execuţie din cadrul Compartimentului Relații cu publicul, al aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiori
20/12/2021 | 63.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 93 din 20. 12. 2021 privind transformarea postului ca urmare a promovării în grad profesional superior a d-lui Prinyi Bela, ANFP (ID 226294), funcţionar public de execuţie din cadrul Compartimentului financiar – contabil/ Taxe și Impozite, al aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiori
20/12/2021 | 63.24 KB | pdf
Dispozitia nr. 92 din 20. 12. 2021 privind transformarea postului ca urmare a promovării în grad profesional superior a d-rei Mihale Ioana Alina, ANFP (ID 226291), funcţionar public de execuţie din cadrul Compartimentului financiar – contabil/Contabilitate, al aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiori
20/12/2021 | 63.67 KB | pdf
Dispozitia nr. 91 din 20. 12. 2021 privind transformarea postului ca urmare a promovării în grad profesional superior a d-nei Csikai Cristina, ANFP ID (ID 226290, funcţionar public de execuţie din cadrul Compartimentului agricol/ Registrul agricol, al aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiori
20/12/2021 | 63.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 90 din 17. 12. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Lucrări de terasamente, rigole și pod în fața primăriei în comuna Roșiori”
17/12/2021 | 62.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 89 din 17. 12. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Realizare foraj nou în comuna Rosiori”
17/12/2021 | 62.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 88 din 14. 12. 2021 privind comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Execuție lucrari pentru Reparatii de asfaltare:accesul si parcarea pe domeniul public la sediul primariei Comuna Rosiori, Jud. Bihor”
14/12/2021 | 62.82 KB | pdf
Dispozitia nr. 87 din 09. 12. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
09/12/2021 | 63.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 86 din 08. 12. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în comuna Roșiori, județul Bihor: cămin cultural în localitatea Vaida, cămin cultural în localitatea Mihai Bravu”
08/12/2021 | 71.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 85 din 25.11.2021 privind încadrarea în muncă a d-nei Ardelean Loredana, pe post de asistent personal
25/11/2021 | 58.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 84 din 25.11.2021 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului de energie, persoanelor din anexele la prezenta dispoziție
25/11/2021 | 59.4 KB | pdf
Dispozitia nr. 83 din 22. 11. 2021 privind constituirea Comandamentului Local pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece
22/11/2021 | 63.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 82 din 18. 11. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
18/11/2021 | 63.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 81 din 17. 11. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achiziția serviciilor pentru Furnizare echipamente IT pentru proiectul „Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori”
17/11/2021 | 62.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 80 din 08. 11. 2021 privind constituirea comisiei de concurs/examen pentru examenul organizat în vederea promovării în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori– organizat în perioada 09.12..2021-14.12. 2021
08/11/2021 | 79.97 KB | pdf
Dispozitia nr. 79 din 22. 10. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achiziția serviciilor pentru Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unui numar minim de 50 imobile, situate în extravilanul U.A.T. Comuna Roșiori, in cadrul ”Programului National de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrative-teritoriale pentru sectoare cadastrale”, conform caietului de sarcini
22/10/2021 | 62.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 78 din 21. 10. 2021 privind aprobarea planului anual al achizițiilor publice pentru proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori”
20/10/2021 | 61.43 KB | pdf
Anexa la dispozitia nr. 78 din 21.10.2021 - PAP Achizitii directe
20/10/2021 | 24.27 KB | pdf
Anexa la dispozitia nr. 78 din 21.10.2021 -PAP Proceduri
20/10/2021 | 29.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 77 din 15. 10. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 21 octombrie 2021, ora 18:00
15/10/2021 | 66.57 KB | pdf
Dispozitia nr. 76 din 14. 10. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații instalatie de iluminat ”
14/10/2021 | 61.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 75 din 13.10.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 15 din 21.05.1948 privind pe POPA CONSTANTIN
13/10/2021 | 56.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 74 din 07. 10. 2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operativ al acestuia
07/10/2021 | 73.62 KB | pdf
Dispozitia nr. 73 din 07. 10. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
07/10/2021 | 51.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 72 din 30.09.2021 privind Incetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru Varga Klara, reprezentant legal a minorei Gabor Lorena-Florina, încadrată în grad de handicap grav și acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Gabor Lorena-Florina încadrată în grad de handicap grav
30/09/2021 | 44.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 71 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Kalmar Iuliu, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Kalmar Elisabeta
30/09/2021 | 42.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 70 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Bugyi Istvan, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Bugyi Piroska
30/09/2021 | 42.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Sinka Patrik, prin reprezentantul legal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Sinka Ladislau-Francisc
30/09/2021 | 42.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 27. 09. 2021 privind rectificarea bugetului comunei
27/09/2021 | 51.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 24. 09. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
24/09/2021 | 51.89 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 24.09.2021 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei beneficiare de alocaţia pentru susținerea familiei
24/09/2021 | 41.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 65 din 17. 09. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 23 septembrie 2021, ora 18:00
17/09/2021 | 50.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 17. 09. 2021 privind nominalizarea reprezentanţilor primarului comunei Rosiori în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2021-2022
17/09/2021 | 64.38 KB | pdf
Dispozitia nr. 63 din 07.09.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Czirjak Margareta, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Czirjak Maria-Magdolna
07/09/2021 | 42.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 07.09.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 22 din 29.06.1949 privind pe BRÂNDAȘ ANA
07/09/2021 | 43.3 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 07.09.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Toth Iozsef, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Bere Erika
07/09/2021 | 41.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 06. 09. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
06/09/2021 | 50.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 26.08.2021 privind prelungirea încadrarii în muncă a d-nei Kalmar Elisabeta, încadrat pe post de asistent personal
26/08/2021 | 28.89 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 25.08.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Nagy Gyula, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Nagy Maria
25/08/2021 | 41.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 57 din 25.08.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Rezmuves Ilona, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Leander Eva
25/08/2021 | 41.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 56 din 25.08.2021 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
25/08/2021 | 63.68 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 16.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 35 din 05.10.1950 privind pe COITA GHEORGHE
16/08/2021 | 42.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 54 din 11. 08. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, marți, 17 august 2021, ora 18:00
11/08/2021 | 95.5 KB | doc
Dispozitia nr. 53 din 09.08.2021 acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Tomele Floare încadrată în grad de handicap grav
09/08/2021 | 43.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 09. 08. 2021 privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare
09/08/2021 | 64.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 09. 08. 2021 privindnumirea în calitate de agent de inundaţii în cadrul Comunei Roșiori al Şefului SVSU, domnul KERECSENYI EMERIC
09/08/2021 | 61.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 50 din 09. 08. 2021 privind reorganizarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ cu activitate temporară
09/08/2021 | 52.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 49 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 31 din 10.06.1953 privind pe HORTEA NICOLAE
04/08/2021 | 42.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 48 din 04.08.2021 privind ectificarea actului de NAȘTERE nr. 8 din 08.02.1949 privind pe COITA IOSIF
04/08/2021 | 42.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 47 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 36 din 12.08.1958 privind pe BONCA RODICA
04/08/2021 | 48.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 46 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 15 din 18.03.1954 privind pe BONCA VIORICA
04/08/2021 | 48.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 45 din 23. 07. 2021 privind delegarea de atributii
23/07/2021 | 50.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 44 din 22. 07. 2021 privind delegarea de atributii
22/07/2021 | 51.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 43 din 15. 07. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
15/07/2021 | 50.59 KB | pdf
Dispozitia nr. 42 din 14. 07. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
14/07/2021 | 56.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 41 din 12. 07. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Amenajarea unei locații pentru colectarea selectivă a deșeurilor în comuna Rosiori”
12/07/2021 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia nr 40 din 08.07.2021 privind prelungirea încadrarii în muncă a d-lui Sinka Ladislau-Francisc, încadrat pe post de asistent personal
08/07/2021 | 41.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 39 din 05.07.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Prinyi Viorica, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Szasz Viorica-Csilla
05/07/2021 | 42.39 KB | pdf
Dispozitia nr. 38 din 05.07.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Pup Florița, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Duca Florica
05/07/2021 | 42.56 KB | pdf
Dispozitia nr. 37 din 23. 06. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
23/06/2021 | 54.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 36 din 23.06.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Buște Maria încadrată în grad de handicap grav
23/06/2021 | 43.68 KB | pdf
Dispozitia nr. 35 din 23.06.2021 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
23/06/2021 | 62.74 KB | pdf
Dispozitia nr. 34 din 03. 06. 2021 privind acordarea gradaţiei 5, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-nei Lazăr Tudoreanu Laura, având funcția de referent III principal/Compartiment Starea civilă la Primăria comunei Roșiori
03/06/2021 | 60.5 KB | doc
Dispozitia nr. 33 din 03. 06. 2021 privind acordarea gradaţiei 1, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-lui Borozsnyai Miklos, având funcția de muncitor necalificat la Primăria comunei Roșiori
03/06/2021 | 52.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 28.05.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Dan Valentina-Olimpia, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Dan Viorica
28/05/2021 | 40.16 KB | pdf
Dispozitia nr. 31 din 20. 05. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
20/05/2021 | 56.92 KB | pdf
Dispozitia nr. 30 din 10.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Cioara Florica - asistent personal al persoanei cu handicap grav
10/05/2021 | 40.96 KB | pdf
Dispozitia nr. 29 din 10.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Mureșan Gabriela-Rodica - asistent personal al persoanei cu handicap grav
10/05/2021 | 41.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 28 din 05. 05. 2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018
05/05/2021 | 52.42 KB | pdf
Dispozitia nr. 27 din 15. 04. 2021 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/04/2021 | 62.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 26 din 12. 04. 2021 privind suspendarea Contractului Individual de Munca a d-nei Parti Renata .
12/04/2021 | 51.16 KB | pdf
Dispozitia nr. 25 din 07.04.2021 privind Încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Pap Elena
08/04/2021 | 62.33 KB | pdf
Dispozitia nr. 24 din 26. 03.2021 privind Încadrarea în muncă pe postul contractual de Șofer - Compartiment de intreținere a d-lui Király Emeric-Carol
26/03/2021 | 52.87 KB | pdf
Dispoz. primar nr. 23 - Program anual achizitii publice 2021
25/03/2021 | 77.92 KB | pdf
Anexa 1 Dispoz. primar nr. 23 - Program anual achizitii publice 2021
25/03/2021 | 208.62 KB | pdf
Dispozitia nr. 22 din 24. 03.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
24/03/2021 | 51.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 21 din 18.03.2021 privind valoarea indemnizației însoțitorului cu handicap grav și salariul de bază pentru funcția de asistent personal
18/03/2021 | 42.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 20 din 18.03.2021 privind încetarea alocaţiei pentru susținerea familiei
18/03/2021 | 40.46 KB | pdf
Dispozitia nr. 19 din 18.03.2021 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Nagy Jolanda încadrată în grad de handicap grav
18/03/2021 | 62.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 18 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ”Reparații la clădirea administrativă socio-culturală Rosiori”
10/03/2021 | 52.76 KB | pdf
Dispozitia nr. 17 din 09.03.2021 privind modificarea comisiei comunale pentru recensământul general agricol 2020
09/03/2021 | 55.54 KB | pdf
Dispozitia nr. 16 din 03.03.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea profesională individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
03/03/2021 | 52.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 15 din 23. 02. 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de – Șofer - Compartiment Intreținere - din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Roșiori
25/02/2021 | 60.61 KB | pdf
Dispozitia nr.14 din 12.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
12/02/2021 | 94.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 13 din 08.02.2021 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centru
12/02/2021 | 63.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 12 din 26.01.2021 privind încadrarea în muncă a d-nei Mureșan Gabriela-Rodica, pe post de asistent personal
27/01/2021 | 42.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 11 din 26.01.2021 privind acordarea indemnizației de insoțitor pentru Balla Eva fiind reprezentantul legal a minorului Balla Iacov, încadrat în grad de handicap grav.
27/01/2021 | 40.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 10 din 22.01.2021 privind Modificarea cuantumului și componenței familiei beneficiare de alocaţia pentru susținerea familiei
22/01/2021 | 39.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din 22.01.2021 privind încetarea alocatiei pentru sustinerea familiei
22/01/2021 | 39.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 8 din 19.01.2021 privind încadrarea în muncă a d-nei Cioara Florica, pe post de asistent personal
19/01/2021 | 40.92 KB | pdf
Dispozitia 7 din 15. 01. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/01/2021 | 54.02 KB | pdf
Dispozitia 6 din 11. 01. 2021 privind desemnarea persoanelor împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă în baza OUG nr.84/2020
11/01/2021 | 52.49 KB | pdf
Dispozitia 5 din 07. 01. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
07/01/2021 | 50.98 KB | pdf
Dispozitia 4 din 06. 01. 2021 privind desemnarea persoanei responsabile să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură,în condiţiile Codului de procedură civilă
06/01/2021 | 52.1 KB | pdf
Dispozitia 3 din 06. 01. 2021 privind delegarea de atributii
06/01/2021 | 50.62 KB | pdf
Dispozitia 2 din 06. 01. 2021 privind delegarea de atributii
06/01/2021 | 50.87 KB | pdf
Dispozitia 1 din 06. 01. 2021 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara de îndata,
06/01/2021 | 54.4 KB | pdf
Dispozitia 98 din 29.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”, situată în loc.Roșiori nr. 265, comuna Rosiori, jud. Bihor”
29/12/2020 | 53.07 KB | pdf
Dispozitia 97 din 29.12.2020 privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la Primăria comunei Roşiori pe anul 2020
29/12/2020 | 74.56 KB | pdf
Dispozitia 96 din 22.12.2020 privind încetarea alocatiei pentru sus inerea familiei
22/12/2020 | 44.98 KB | pdf
Dispozitia 95 din 22.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ”Reparații interioare la clădirea situată în loc. Roșiori nr. 69, proprietatea comunei Roșiori, jud. Bihor”
22/12/2020 | 53.63 KB | pdf
Dispozitia 94 din 17.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații instalatie de iluminat public și montaj iluminat festiv în comuna Rosiori”
17/12/2020 | 53.82 KB | pdf
Dispozitia 93 din 15.12.2020 privind modificarea dispozi iei nr.73 din 09.11.2020 privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Roşiori,
17/12/2020 | 60.95 KB | pdf
Dispozitia 92 din 15.12.2020 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Paksi Alexandru încadrat în grad de handicap grav
17/12/2020 | 45.4 KB | pdf
Dispozitia 91 din 15.12.2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia de construcții și desfășurare de activități agrozootehnice, cu terenul aferent, situate in comuna Rosiori, sat Mihai Bravu, proprietatea comunei Rosiori,
17/12/2020 | 54 KB | pdf
Dispozitia 90 din 15.12.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
17/12/2020 | 53.75 KB | pdf
Dispozitia 89 din 03.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor “REPARATII DC19 LOC. MIHAI BRAVU, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR,”
04/12/2020 | 49.15 KB | pdf
Dispozitia 88 din 02.12.2020 privind asigurarea permanenței la sediul primăriei și a personalului pentru amenajarea secțiilor de votare din comuna Roşiori
04/12/2020 | 51.17 KB | pdf
Dispozitia 87 din 25.11.2020 privind încadrarea în munca a d-nei Leander Eva, pe post de asistent personal .
02/12/2020 | 52.83 KB | pdf
Dispozitia 86 din 25.11.2020 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Rezmuves Ilona
02/12/2020 | 52.08 KB | pdf
Dispozitia 85 din 24.11.2020 privind completarea dispoziției nr, 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției nr.72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
02/12/2020 | 65.4 KB | pdf
Dispozitia 84 din 23.11.2020 privind rectificarea bugetului comunei
23/11/2020 | 51.98 KB | pdf
Dispozitia 83 din 19.11.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Lucrări de Reparații diguri în comuna Rosiori, județul Bihor”
23/11/2020 | 53.13 KB | pdf
Dispozi ia nr 82 din 18.11.2020 privind incetarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/11/2020 | 77.63 KB | pdf
Dispozitii nr 81 privind încetarea acordării indemnizației de insoțitor pentru bolnava Katona Irma încadrată în grad de handicap grav
23/11/2020 | 51.6 KB | pdf
Dispozi ia nr 80 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.41 KB | pdf
Dispozitia nr.79 din 18.11.2020 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/11/2020 | 64.9 KB | pdf
Dispozi ia nr 78 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 51.96 KB | pdf
Dispozi ia nr 77din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.37 KB | pdf
Dispozitia 76 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.36 KB | pdf
Dispozitia 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției nr.72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
23/11/2020 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia 74 din 12.11.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinara
13/11/2020 | 75.07 KB | pdf
Dispozitia 73 din 09.11.2020 privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Rosiori
09/11/2020 | 56.03 KB | pdf
Dispozitia 72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
09/11/2020 | 51.2 KB | pdf
Dispozitia 71 din 09.11.2020 privind constituirea Comandamentului Local pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece
09/11/2020 | 52.82 KB | pdf
Dispozitia 70 din 06.11.2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Rosiori”
09/11/2020 | 67.24 KB | pdf
Dispozitia 69 din 02.11.2020 privind delegare de atributii
02/11/2020 | 51.64 KB | pdf
Dispozitia 68 din 02.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
02/11/2020 | 51.66 KB | pdf
Dispozitia 67 din 02.11.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
02/11/2020 | 61.29 KB | pdf
Dispozitia 66 din 29.10.2020 privind delegare de atributii
29/10/2020 | 47.07 KB | pdf
Dispozitia 65 din 29.10.2020 acordarea indemnizatiei de însotitor pentru bolnava Pap Elena încadrata în grad de handicap grav
29/10/2020 | 42.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 27.10.2020 convocarea Consiliului Local în edin a extraordinara
28/10/2020 | 53.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 63 din 20. 10. 2020 privind încetarea alocatiei pentru sus inerea familiei si recuperarea sumei încasate necuvenit
26/10/2020 | 40.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 15.10.2020 Încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Lăzău Eva încadrată în grad de handicap grav
19/10/2020 | 39.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 15.10.2020 constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor ”Reparații Centru social de îngrijire bătrâni Rosiori, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare”
19/10/2020 | 50.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 15.10.2020 nominalizarea reprezentantilor primarului comunei Rosiori în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021
19/10/2020 | 69.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 29.09.2020 privind încadrarea în munca a d-nei Bere Erika, pe post de asistent personal
29/09/2020 | 40.61 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 29.09.2020 privind încetarea acordarii indemnizatiei de însotitor pentru bolnavul Toth Iozsef încadrat în grad de handicap grav
29/09/2020 | 41.93 KB | pdf
Dispozitia nr.57 din 25.09.2020 privind interzicerea comercializarii sau consumului bauturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Roșiori, jud. Bihor
25/09/2020 | 48.45 KB | pdf
Dispozitia nr.56 din 23.09.2020 privind Modificarea dispozitiilor nr. 45 din 29.07.2020 si nr. 48 din 10.08.2020 prin completarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori precum și la secțiile de votare din comună
23/09/2020 | 49.45 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 23.09.2020 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/09/2020 | 39.27 KB | pdf
Dispozitia nr.54 din 17.09.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
17/09/2020 | 59.42 KB | pdf
Dispozitia nr.53 din 11.09.2020 privind desemnarea unui informatician de rezerva în cadrul personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori
16/09/2020 | 51.63 KB | pdf
Dispozitia nr.52 din 01.09.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/09/2020 | 55.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 25.08.2020 - stabilire locuri speciale afisaj electoral
27/08/2020 | 95.13 KB | pdf
Dispozitia nr.50 din 18.08.2020 privind delegarea de atributii
18/08/2020 | 50.3 KB | pdf
Dispozitia nr.49 din 12.08.2020 privind constituirea comisiei de recep ie la terminarea lucrarilor
18/08/2020 | 59.68 KB | pdf
Dispozitia nr.48 din 10.08.2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie nr.73,
18/08/2020 | 50.09 KB | pdf
Dispozitia nr.47 din 10.08.2020 privind constituirea comisiei de recep ie la terminarea lucrarilor
18/08/2020 | 61.08 KB | pdf
Dispozitia nr.46 din 03.08.2020 privind delegarea de atributii
04/08/2020 | 50.23 KB | pdf
Dispozitia nr.45 din 29.07.2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie nr.73, comuna
30/07/2020 | 51.96 KB | pdf
Dispozitia nr.44 din 28.07.2020 privind încetarea acordarii aloca iei pentru sus inerea familiei
30/07/2020 | 40.1 KB | pdf
Dispozitia nr.43 din 28.07.2020 privind acordarea aloca iei pentru sus inerea familiei
30/07/2020 | 39.86 KB | pdf
Dispozitia nr.41 din 22.07.2020 privind acordarea indemnizatiei de hrana functionarilor publici ...
28/07/2020 | 51.55 KB | pdf
Dispozitia nr.42 din 23.07.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
28/07/2020 | 59.52 KB | pdf
Dispozitia nr.40 din 13.07.2020 privind prelungirea încadrarii în munca a doamnei Kalmar Elisabeta, încadrata
28/07/2020 | 45.37 KB | pdf
Dispozitia nr.39 din 09.07.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
10/07/2020 | 59.94 KB | pdf
Dispozitia nr.38 din 29.06.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul populatiei
10/07/2020 | 63.99 KB | pdf
Dispozitia nr.37 din 24.06.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
24/06/2020 | 61.31 KB | pdf
Dispozitia nr.36 din 19.06.2020 privind delegare de atributii
19/06/2020 | 52.19 KB | pdf
Dispozitia nr.35 din 12.06.2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în ...
16/06/2020 | 53.31 KB | pdf
Dispozitia nr.34 din 11.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ...
16/06/2020 | 53.61 KB | pdf
Dispozitia nr.33 din 10.06.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de Executie lucrari ...
16/06/2020 | 62.97 KB | pdf
Dispozitia nr.32 din 10.06.2020 privind constituirea Grupului de lucru POAD în comuna Rosiori, judetul Bihor
16/06/2020 | 54.66 KB | pdf
Dispozitia nr.31 din 04.06.2020 privind convocarea sedintei Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor f.f.
16/06/2020 | 51.41 KB | pdf
Dispozitia nr.30 din 21.05.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
25/05/2020 | 51.89 KB | pdf
Dispozitia nr.29 din 21.05.2020 privind acordarea indemnizatiei de însotitor pentru bolnavul Paksi Alexandru
25/05/2020 | 52.07 KB | pdf
Dispozitia nr.28 din 12.05.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de Executie lucrari af
25/05/2020 | 63.46 KB | pdf
Dispozitia nr.27 din 24.04.2020 privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate în cadrul
29/04/2020 | 52.01 KB | pdf
Dispozitia nr.26 din 09.04.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor pentru ”Rep
15/04/2020 | 52.63 KB | pdf
Dispozitia nr.25 din 09.04.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
15/04/2020 | 41.59 KB | pdf
Dispozitia nr.24 din 31.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
31/03/2020 | 33.21 KB | pdf
Dispozitia nr.23 din 23.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Luc
23/03/2020 | 33.54 KB | pdf
Dispozitia nr.22 din 20.03.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
23/03/2020 | 32.11 KB | pdf
Dispozitia nr 21 din 19.03.2020 modificare contract asistent personal
23/03/2020 | 58.41 KB | pdf
Dispozitia nr.20 din 18.03.2020 privind acordarea aloca_iei pentru sus_inerea familiei
19/03/2020 | 32.34 KB | pdf
Dispozitia nr.19 din 18.03.2020 privind constituirea comisiei de recep_ie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
19/03/2020 | 34.43 KB | pdf
Dispozitia nr.18 din 17.03.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul general agricol 20
19/03/2020 | 32.6 KB | pdf
Dispozitia nr.17 din 17.03.2020 privind încetarea pla_ii ajutorului social
19/03/2020 | 59.29 KB | pdf
Dispozitia nr.16 din 13.03.2020 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrul
19/03/2020 | 44.7 KB | pdf
Dispozitia nr.15 din 13.03.2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
13/03/2020 | 32.82 KB | pdf
Dispozitia nr.14 din 12.03.2020 privind Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
13/03/2020 | 33.39 KB | pdf
Dispozitia nr.13 din 06.03.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
10/03/2020 | 51.91 KB | pdf
Dispozitia nr.12 din 03.03.2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achizitia serviciilor
09/03/2020 | 54.04 KB | pdf
Dispozitia nr.11 din 27.02.2020 privind încadrarea în munca pe postul contractual de Inspector de specialitat
02/03/2020 | 53.67 KB | pdf
Dispozitia nr.10 din 27.02.2020 privind desfacerea contractului de munca a d-nei Parti Renata din functia de
02/03/2020 | 52.22 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din13.02.2020 privind convocarea sedinţei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/03/2020 | 54.82 KB | pdf
Dispozitia nr.8 din 05.02.2020 privind numirea dirigintelui de santier pentru proiectul ...
02/03/2020 | 53.19 KB | pdf
Dispozitia nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea componen_ei familiei beneficiare de alocatia pentru sus_i
02/03/2020 | 51.87 KB | pdf
Dispozitia nr.6 din 23.01.2020 privind acordarea alocatiei pentru sus_inerea familiei
02/03/2020 | 51.22 KB | pdf
Dispozitia nr.5 din 23.01.2020 privind suspendarea alocatiei pentru sus_inerea familiei
02/03/2020 | 76.42 KB | pdf
Dispozitia nr.4 din 23.01.2020 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea
02/03/2020 | 57.67 KB | pdf
Dispozitia nr.3 din 23.01.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/03/2020 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia nr.2 din 14.01.2020 privind modificarea cuantumul brut al salariilor pentru personalul primariei,
02/03/2020 | 61.42 KB | pdf
Dispozitia nr.1 din 08.01.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara de îndata,
02/03/2020 | 52.04 KB | pdf