DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
Dispozitia nr. 80 din 08. 11. 2021 privind constituirea comisiei de concurs/examen pentru examenul organizat în vederea promovării în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori– organizat în perioada 09.12..2021-14.12. 2021
08/11/2021 | 79.97 KB | pdf
Dispozitia nr. 79 din 22. 10. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achiziția serviciilor pentru Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unui numar minim de 50 imobile, situate în extravilanul U.A.T. Comuna Roșiori, in cadrul ”Programului National de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrative-teritoriale pentru sectoare cadastrale”, conform caietului de sarcini
22/10/2021 | 62.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 78 din 21. 10. 2021 privind aprobarea planului anual al achizițiilor publice pentru proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori”
20/10/2021 | 61.43 KB | pdf
Anexa la dispozitia nr. 78 din 21.10.2021 - PAP Achizitii directe
20/10/2021 | 24.27 KB | pdf
Anexa la dispozitia nr. 78 din 21.10.2021 -PAP Proceduri
20/10/2021 | 29.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 77 din 15. 10. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 21 octombrie 2021, ora 18:00
15/10/2021 | 66.57 KB | pdf
Dispozitia nr. 76 din 14. 10. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații instalatie de iluminat ”
14/10/2021 | 61.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 75 din 13.10.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 15 din 21.05.1948 privind pe POPA CONSTANTIN
13/10/2021 | 56.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 74 din 07. 10. 2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operativ al acestuia
07/10/2021 | 73.62 KB | pdf
Dispozitia nr. 73 din 07. 10. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
07/10/2021 | 51.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 72 din 30.09.2021 privind Incetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru Varga Klara, reprezentant legal a minorei Gabor Lorena-Florina, încadrată în grad de handicap grav și acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Gabor Lorena-Florina încadrată în grad de handicap grav
30/09/2021 | 44.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 71 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Kalmar Iuliu, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Kalmar Elisabeta
30/09/2021 | 42.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 70 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Bugyi Istvan, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Bugyi Piroska
30/09/2021 | 42.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 30.09.2021 privind Acordarea indemnizației de handicap bolnavului Sinka Patrik, prin reprezentantul legal, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Sinka Ladislau-Francisc
30/09/2021 | 42.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 27. 09. 2021 privind rectificarea bugetului comunei
27/09/2021 | 51.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 24. 09. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
24/09/2021 | 51.89 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 24.09.2021 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei beneficiare de alocaţia pentru susținerea familiei
24/09/2021 | 41.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 65 din 17. 09. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, joi, 23 septembrie 2021, ora 18:00
17/09/2021 | 50.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 17. 09. 2021 privind nominalizarea reprezentanţilor primarului comunei Rosiori în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2021-2022
17/09/2021 | 64.38 KB | pdf
Dispozitia nr. 63 din 07.09.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Czirjak Margareta, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Czirjak Maria-Magdolna
07/09/2021 | 42.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 07.09.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 22 din 29.06.1949 privind pe BRÂNDAȘ ANA
07/09/2021 | 43.3 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 07.09.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Toth Iozsef, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Bere Erika
07/09/2021 | 41.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 06. 09. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
06/09/2021 | 50.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 26.08.2021 privind prelungirea încadrarii în muncă a d-nei Kalmar Elisabeta, încadrat pe post de asistent personal
26/08/2021 | 28.89 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 25.08.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavului Nagy Gyula, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Nagy Maria
25/08/2021 | 41.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 57 din 25.08.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Rezmuves Ilona, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Leander Eva
25/08/2021 | 41.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 56 din 25.08.2021 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
25/08/2021 | 63.68 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 16.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 35 din 05.10.1950 privind pe COITA GHEORGHE
16/08/2021 | 42.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 54 din 11. 08. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, marți, 17 august 2021, ora 18:00
11/08/2021 | 95.5 KB | doc
Dispozitia nr. 53 din 09.08.2021 acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Tomele Floare încadrată în grad de handicap grav
09/08/2021 | 43.83 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 09. 08. 2021 privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare
09/08/2021 | 64.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 09. 08. 2021 privindnumirea în calitate de agent de inundaţii în cadrul Comunei Roșiori al Şefului SVSU, domnul KERECSENYI EMERIC
09/08/2021 | 61.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 50 din 09. 08. 2021 privind reorganizarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ cu activitate temporară
09/08/2021 | 52.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 49 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 31 din 10.06.1953 privind pe HORTEA NICOLAE
04/08/2021 | 42.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 48 din 04.08.2021 privind ectificarea actului de NAȘTERE nr. 8 din 08.02.1949 privind pe COITA IOSIF
04/08/2021 | 42.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 47 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 36 din 12.08.1958 privind pe BONCA RODICA
04/08/2021 | 48.34 KB | pdf
Dispozitia nr. 46 din 04.08.2021 privind rectificarea actului de NAȘTERE nr. 15 din 18.03.1954 privind pe BONCA VIORICA
04/08/2021 | 48.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 45 din 23. 07. 2021 privind delegarea de atributii
23/07/2021 | 50.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 44 din 22. 07. 2021 privind delegarea de atributii
22/07/2021 | 51.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 43 din 15. 07. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
15/07/2021 | 50.59 KB | pdf
Dispozitia nr. 42 din 14. 07. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
14/07/2021 | 56.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 41 din 12. 07. 2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Amenajarea unei locații pentru colectarea selectivă a deșeurilor în comuna Rosiori”
12/07/2021 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia nr 40 din 08.07.2021 privind prelungirea încadrarii în muncă a d-lui Sinka Ladislau-Francisc, încadrat pe post de asistent personal
08/07/2021 | 41.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 39 din 05.07.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Prinyi Viorica, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Szasz Viorica-Csilla
05/07/2021 | 42.39 KB | pdf
Dispozitia nr. 38 din 05.07.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Pup Florița, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Duca Florica
05/07/2021 | 42.56 KB | pdf
Dispozitia nr. 37 din 23. 06. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
23/06/2021 | 54.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 36 din 23.06.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru bolnava Buște Maria încadrată în grad de handicap grav
23/06/2021 | 43.68 KB | pdf
Dispozitia nr. 35 din 23.06.2021 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
23/06/2021 | 62.74 KB | pdf
Dispozitia nr. 34 din 03. 06. 2021 privind acordarea gradaţiei 5, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-nei Lazăr Tudoreanu Laura, având funcția de referent III principal/Compartiment Starea civilă la Primăria comunei Roșiori
03/06/2021 | 60.5 KB | doc
Dispozitia nr. 33 din 03. 06. 2021 privind acordarea gradaţiei 1, reprezentând tranșa corespunzătoare vechimii în muncă a d-lui Borozsnyai Miklos, având funcția de muncitor necalificat la Primăria comunei Roșiori
03/06/2021 | 52.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 28.05.2021 privind acordarea indemnizației de handicap bolnavei Dan Valentina-Olimpia, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal - Dan Viorica
28/05/2021 | 40.16 KB | pdf
Dispozitia nr. 31 din 20. 05. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
20/05/2021 | 56.92 KB | pdf
Dispozitia nr. 30 din 10.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Cioara Florica - asistent personal al persoanei cu handicap grav
10/05/2021 | 40.96 KB | pdf
Dispozitia nr. 29 din 10.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului Mureșan Gabriela-Rodica - asistent personal al persoanei cu handicap grav
10/05/2021 | 41.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 28 din 05. 05. 2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018
05/05/2021 | 52.42 KB | pdf
Dispozitia nr. 27 din 15. 04. 2021 privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/04/2021 | 62.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 26 din 12. 04. 2021 privind suspendarea Contractului Individual de Munca a d-nei Parti Renata .
12/04/2021 | 51.16 KB | pdf
Dispozitia nr. 25 din 07.04.2021 privind Încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Pap Elena
08/04/2021 | 62.33 KB | pdf
Dispozitia nr. 24 din 26. 03.2021 privind Încadrarea în muncă pe postul contractual de Șofer - Compartiment de intreținere a d-lui Király Emeric-Carol
26/03/2021 | 52.87 KB | pdf
Dispoz. primar nr. 23 - Program anual achizitii publice 2021
25/03/2021 | 77.92 KB | pdf
Anexa 1 Dispoz. primar nr. 23 - Program anual achizitii publice 2021
25/03/2021 | 208.62 KB | pdf
Dispozitia nr. 22 din 24. 03.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
24/03/2021 | 51.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 21 din 18.03.2021 privind valoarea indemnizației însoțitorului cu handicap grav și salariul de bază pentru funcția de asistent personal
18/03/2021 | 42.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 20 din 18.03.2021 privind încetarea alocaţiei pentru susținerea familiei
18/03/2021 | 40.46 KB | pdf
Dispozitia nr. 19 din 18.03.2021 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Nagy Jolanda încadrată în grad de handicap grav
18/03/2021 | 62.28 KB | pdf
Dispozitia nr. 18 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ”Reparații la clădirea administrativă socio-culturală Rosiori”
10/03/2021 | 52.76 KB | pdf
Dispozitia nr. 17 din 09.03.2021 privind modificarea comisiei comunale pentru recensământul general agricol 2020
09/03/2021 | 55.54 KB | pdf
Dispozitia nr. 16 din 03.03.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea profesională individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
03/03/2021 | 52.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 15 din 23. 02. 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de – Șofer - Compartiment Intreținere - din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Roșiori
25/02/2021 | 60.61 KB | pdf
Dispozitia nr.14 din 12.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
12/02/2021 | 94.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 13 din 08.02.2021 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centru
12/02/2021 | 63.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 12 din 26.01.2021 privind încadrarea în muncă a d-nei Mureșan Gabriela-Rodica, pe post de asistent personal
27/01/2021 | 42.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 11 din 26.01.2021 privind acordarea indemnizației de insoțitor pentru Balla Eva fiind reprezentantul legal a minorului Balla Iacov, încadrat în grad de handicap grav.
27/01/2021 | 40.48 KB | pdf
Dispozitia nr. 10 din 22.01.2021 privind Modificarea cuantumului și componenței familiei beneficiare de alocaţia pentru susținerea familiei
22/01/2021 | 39.99 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din 22.01.2021 privind încetarea alocatiei pentru sustinerea familiei
22/01/2021 | 39.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 8 din 19.01.2021 privind încadrarea în muncă a d-nei Cioara Florica, pe post de asistent personal
19/01/2021 | 40.92 KB | pdf
Dispozitia 7 din 15. 01. 2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
15/01/2021 | 54.02 KB | pdf
Dispozitia 6 din 11. 01. 2021 privind desemnarea persoanelor împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă în baza OUG nr.84/2020
11/01/2021 | 52.49 KB | pdf
Dispozitia 5 din 07. 01. 2021 privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al comunei Rosiori, jud.Bihor
07/01/2021 | 50.98 KB | pdf
Dispozitia 4 din 06. 01. 2021 privind desemnarea persoanei responsabile să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură,în condiţiile Codului de procedură civilă
06/01/2021 | 52.1 KB | pdf
Dispozitia 3 din 06. 01. 2021 privind delegarea de atributii
06/01/2021 | 50.62 KB | pdf
Dispozitia 2 din 06. 01. 2021 privind delegarea de atributii
06/01/2021 | 50.87 KB | pdf
Dispozitia 1 din 06. 01. 2021 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara de îndata,
06/01/2021 | 54.4 KB | pdf
Dispozitia 98 din 29.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”, situată în loc.Roșiori nr. 265, comuna Rosiori, jud. Bihor”
29/12/2020 | 53.07 KB | pdf
Dispozitia 97 din 29.12.2020 privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la Primăria comunei Roşiori pe anul 2020
29/12/2020 | 74.56 KB | pdf
Dispozitia 96 din 22.12.2020 privind încetarea alocatiei pentru sus inerea familiei
22/12/2020 | 44.98 KB | pdf
Dispozitia 95 din 22.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ”Reparații interioare la clădirea situată în loc. Roșiori nr. 69, proprietatea comunei Roșiori, jud. Bihor”
22/12/2020 | 53.63 KB | pdf
Dispozitia 94 din 17.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea de ” Reparații instalatie de iluminat public și montaj iluminat festiv în comuna Rosiori”
17/12/2020 | 53.82 KB | pdf
Dispozitia 93 din 15.12.2020 privind modificarea dispozi iei nr.73 din 09.11.2020 privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Roşiori,
17/12/2020 | 60.95 KB | pdf
Dispozitia 92 din 15.12.2020 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnavul Paksi Alexandru încadrat în grad de handicap grav
17/12/2020 | 45.4 KB | pdf
Dispozitia 91 din 15.12.2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia de construcții și desfășurare de activități agrozootehnice, cu terenul aferent, situate in comuna Rosiori, sat Mihai Bravu, proprietatea comunei Rosiori,
17/12/2020 | 54 KB | pdf
Dispozitia 90 din 15.12.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
17/12/2020 | 53.75 KB | pdf
Dispozitia 89 din 03.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor “REPARATII DC19 LOC. MIHAI BRAVU, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR,”
04/12/2020 | 49.15 KB | pdf
Dispozitia 88 din 02.12.2020 privind asigurarea permanenței la sediul primăriei și a personalului pentru amenajarea secțiilor de votare din comuna Roşiori
04/12/2020 | 51.17 KB | pdf
Dispozitia 87 din 25.11.2020 privind încadrarea în munca a d-nei Leander Eva, pe post de asistent personal .
02/12/2020 | 52.83 KB | pdf
Dispozitia 86 din 25.11.2020 privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Rezmuves Ilona
02/12/2020 | 52.08 KB | pdf
Dispozitia 85 din 24.11.2020 privind completarea dispoziției nr, 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției nr.72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
02/12/2020 | 65.4 KB | pdf
Dispozitia 84 din 23.11.2020 privind rectificarea bugetului comunei
23/11/2020 | 51.98 KB | pdf
Dispozitia 83 din 19.11.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru ”Lucrări de Reparații diguri în comuna Rosiori, județul Bihor”
23/11/2020 | 53.13 KB | pdf
Dispozi ia nr 82 din 18.11.2020 privind incetarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/11/2020 | 77.63 KB | pdf
Dispozitii nr 81 privind încetarea acordării indemnizației de insoțitor pentru bolnava Katona Irma încadrată în grad de handicap grav
23/11/2020 | 51.6 KB | pdf
Dispozi ia nr 80 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.41 KB | pdf
Dispozitia nr.79 din 18.11.2020 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/11/2020 | 64.9 KB | pdf
Dispozi ia nr 78 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 51.96 KB | pdf
Dispozi ia nr 77din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.37 KB | pdf
Dispozitia 76 din 18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
23/11/2020 | 52.36 KB | pdf
Dispozitia 75 din 17.11.2020 privind modificarea dispoziției nr.72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
23/11/2020 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia 74 din 12.11.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinara
13/11/2020 | 75.07 KB | pdf
Dispozitia 73 din 09.11.2020 privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Rosiori
09/11/2020 | 56.03 KB | pdf
Dispozitia 72 din 09.11.2020 privind desemnare personal tehnic auxiliar pentru secțiile de votare din comuna Roşiori
09/11/2020 | 51.2 KB | pdf
Dispozitia 71 din 09.11.2020 privind constituirea Comandamentului Local pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece
09/11/2020 | 52.82 KB | pdf
Dispozitia 70 din 06.11.2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Rosiori”
09/11/2020 | 67.24 KB | pdf
Dispozitia 69 din 02.11.2020 privind delegare de atributii
02/11/2020 | 51.64 KB | pdf
Dispozitia 68 din 02.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
02/11/2020 | 51.66 KB | pdf
Dispozitia 67 din 02.11.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
02/11/2020 | 61.29 KB | pdf
Dispozitia 66 din 29.10.2020 privind delegare de atributii
29/10/2020 | 47.07 KB | pdf
Dispozitia 65 din 29.10.2020 acordarea indemnizatiei de însotitor pentru bolnava Pap Elena încadrata în grad de handicap grav
29/10/2020 | 42.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 27.10.2020 convocarea Consiliului Local în edin a extraordinara
28/10/2020 | 53.19 KB | pdf
Dispozitia nr. 63 din 20. 10. 2020 privind încetarea alocatiei pentru sus inerea familiei si recuperarea sumei încasate necuvenit
26/10/2020 | 40.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 15.10.2020 Încetarea acordării indemnizației de însoțitor pentru bolnava Lăzău Eva încadrată în grad de handicap grav
19/10/2020 | 39.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 15.10.2020 constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor ”Reparații Centru social de îngrijire bătrâni Rosiori, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare”
19/10/2020 | 50.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 15.10.2020 nominalizarea reprezentantilor primarului comunei Rosiori în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021
19/10/2020 | 69.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 29.09.2020 privind încadrarea în munca a d-nei Bere Erika, pe post de asistent personal
29/09/2020 | 40.61 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 29.09.2020 privind încetarea acordarii indemnizatiei de însotitor pentru bolnavul Toth Iozsef încadrat în grad de handicap grav
29/09/2020 | 41.93 KB | pdf
Dispozitia nr.57 din 25.09.2020 privind interzicerea comercializarii sau consumului bauturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Roșiori, jud. Bihor
25/09/2020 | 48.45 KB | pdf
Dispozitia nr.56 din 23.09.2020 privind Modificarea dispozitiilor nr. 45 din 29.07.2020 si nr. 48 din 10.08.2020 prin completarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori precum și la secțiile de votare din comună
23/09/2020 | 49.45 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 23.09.2020 privind acordarea alocaţiei pentru susținerea familiei
23/09/2020 | 39.27 KB | pdf
Dispozitia nr.54 din 17.09.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
17/09/2020 | 59.42 KB | pdf
Dispozitia nr.53 din 11.09.2020 privind desemnarea unui informatician de rezerva în cadrul personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori
16/09/2020 | 51.63 KB | pdf
Dispozitia nr.52 din 01.09.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/09/2020 | 55.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 25.08.2020 - stabilire locuri speciale afisaj electoral
27/08/2020 | 95.13 KB | pdf
Dispozitia nr.50 din 18.08.2020 privind delegarea de atributii
18/08/2020 | 50.3 KB | pdf
Dispozitia nr.49 din 12.08.2020 privind constituirea comisiei de recep ie la terminarea lucrarilor
18/08/2020 | 59.68 KB | pdf
Dispozitia nr.48 din 10.08.2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie nr.73,
18/08/2020 | 50.09 KB | pdf
Dispozitia nr.47 din 10.08.2020 privind constituirea comisiei de recep ie la terminarea lucrarilor
18/08/2020 | 61.08 KB | pdf
Dispozitia nr.46 din 03.08.2020 privind delegarea de atributii
04/08/2020 | 50.23 KB | pdf
Dispozitia nr.45 din 29.07.2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie nr.73, comuna
30/07/2020 | 51.96 KB | pdf
Dispozitia nr.44 din 28.07.2020 privind încetarea acordarii aloca iei pentru sus inerea familiei
30/07/2020 | 40.1 KB | pdf
Dispozitia nr.43 din 28.07.2020 privind acordarea aloca iei pentru sus inerea familiei
30/07/2020 | 39.86 KB | pdf
Dispozitia nr.41 din 22.07.2020 privind acordarea indemnizatiei de hrana functionarilor publici ...
28/07/2020 | 51.55 KB | pdf
Dispozitia nr.42 din 23.07.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
28/07/2020 | 59.52 KB | pdf
Dispozitia nr.40 din 13.07.2020 privind prelungirea încadrarii în munca a doamnei Kalmar Elisabeta, încadrata
28/07/2020 | 45.37 KB | pdf
Dispozitia nr.39 din 09.07.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
10/07/2020 | 59.94 KB | pdf
Dispozitia nr.38 din 29.06.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul populatiei
10/07/2020 | 63.99 KB | pdf
Dispozitia nr.37 din 24.06.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
24/06/2020 | 61.31 KB | pdf
Dispozitia nr.36 din 19.06.2020 privind delegare de atributii
19/06/2020 | 52.19 KB | pdf
Dispozitia nr.35 din 12.06.2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în ...
16/06/2020 | 53.31 KB | pdf
Dispozitia nr.34 din 11.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ...
16/06/2020 | 53.61 KB | pdf
Dispozitia nr.33 din 10.06.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de Executie lucrari ...
16/06/2020 | 62.97 KB | pdf
Dispozitia nr.32 din 10.06.2020 privind constituirea Grupului de lucru POAD în comuna Rosiori, judetul Bihor
16/06/2020 | 54.66 KB | pdf
Dispozitia nr.31 din 04.06.2020 privind convocarea sedintei Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor f.f.
16/06/2020 | 51.41 KB | pdf
Dispozitia nr.30 din 21.05.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
25/05/2020 | 51.89 KB | pdf
Dispozitia nr.29 din 21.05.2020 privind acordarea indemnizatiei de însotitor pentru bolnavul Paksi Alexandru
25/05/2020 | 52.07 KB | pdf
Dispozitia nr.28 din 12.05.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de Executie lucrari af
25/05/2020 | 63.46 KB | pdf
Dispozitia nr.27 din 24.04.2020 privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate în cadrul
29/04/2020 | 52.01 KB | pdf
Dispozitia nr.26 din 09.04.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor pentru ”Rep
15/04/2020 | 52.63 KB | pdf
Dispozitia nr.25 din 09.04.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
15/04/2020 | 41.59 KB | pdf
Dispozitia nr.24 din 31.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
31/03/2020 | 33.21 KB | pdf
Dispozitia nr.23 din 23.03.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Luc
23/03/2020 | 33.54 KB | pdf
Dispozitia nr.22 din 20.03.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
23/03/2020 | 32.11 KB | pdf
Dispozitia nr 21 din 19.03.2020 modificare contract asistent personal
23/03/2020 | 58.41 KB | pdf
Dispozitia nr.20 din 18.03.2020 privind acordarea aloca_iei pentru sus_inerea familiei
19/03/2020 | 32.34 KB | pdf
Dispozitia nr.19 din 18.03.2020 privind constituirea comisiei de recep_ie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
19/03/2020 | 34.43 KB | pdf
Dispozitia nr.18 din 17.03.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamântul general agricol 20
19/03/2020 | 32.6 KB | pdf
Dispozitia nr.17 din 17.03.2020 privind încetarea pla_ii ajutorului social
19/03/2020 | 59.29 KB | pdf
Dispozitia nr.16 din 13.03.2020 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrul
19/03/2020 | 44.7 KB | pdf
Dispozitia nr.15 din 13.03.2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
13/03/2020 | 32.82 KB | pdf
Dispozitia nr.14 din 12.03.2020 privind Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru ”Rea
13/03/2020 | 33.39 KB | pdf
Dispozitia nr.13 din 06.03.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara
10/03/2020 | 51.91 KB | pdf
Dispozitia nr.12 din 03.03.2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achizitia serviciilor
09/03/2020 | 54.04 KB | pdf
Dispozitia nr.11 din 27.02.2020 privind încadrarea în munca pe postul contractual de Inspector de specialitat
02/03/2020 | 53.67 KB | pdf
Dispozitia nr.10 din 27.02.2020 privind desfacerea contractului de munca a d-nei Parti Renata din functia de
02/03/2020 | 52.22 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din13.02.2020 privind convocarea sedinţei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/03/2020 | 54.82 KB | pdf
Dispozitia nr.8 din 05.02.2020 privind numirea dirigintelui de santier pentru proiectul ...
02/03/2020 | 53.19 KB | pdf
Dispozitia nr.7 din 23.01.2020 privind modificarea componen_ei familiei beneficiare de alocatia pentru sus_i
02/03/2020 | 51.87 KB | pdf
Dispozitia nr.6 din 23.01.2020 privind acordarea alocatiei pentru sus_inerea familiei
02/03/2020 | 51.22 KB | pdf
Dispozitia nr.5 din 23.01.2020 privind suspendarea alocatiei pentru sus_inerea familiei
02/03/2020 | 76.42 KB | pdf
Dispozitia nr.4 din 23.01.2020 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea
02/03/2020 | 57.67 KB | pdf
Dispozitia nr.3 din 23.01.2020 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Rosiori
02/03/2020 | 52.58 KB | pdf
Dispozitia nr.2 din 14.01.2020 privind modificarea cuantumul brut al salariilor pentru personalul primariei,
02/03/2020 | 61.42 KB | pdf
Dispozitia nr.1 din 08.01.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta extraordinara de îndata,
02/03/2020 | 52.04 KB | pdf